Search by ekspè

Lejand
Odyo Ekri an lèt detache Videyo

 
Howard Adler, MD, FACS, Direktè, Pwogram Swen Pwostat Stony Brook Medsin
  Gason Sante Mizajou: Dènye a sou PSA Tès ak kansè pwostat
Tahmeena Ahmed, MD, Asistan Pwofesè, Patoloji, Medsin Transfizyon
Ki sa ou ta dwe konnen sou bay san kounye a
Ahmad Alkhalil, MD, MSc, Direktè, Pwogram Valv Mitral ak Tricuspid, Stony Brook Heart Institute
Maladi Valv kè: Koute kè ou
Joan Alpers, MPS, CCLS, LCAT, Direktè, Sèvis pou Timoun, Stony Brook Children's Hospital
  Sèvis pou lavi timoun pote konfò pou timoun ki lopital yo 
Marilyn D. Baricevac, MS, CCC-SLP, Lapawòl-Lang Pathologist, Divizyon Otorinolaringoloji - Operasyon tèt ak kou, Depatman Lapawòl ak Odyans, Stony Brook Medsin 
Koute ki sa vwa ou ap di ou
Matye A. Barish, MD, FACR, Ko-Direktè, Imaging Kò; Direktè, MRI ak Virtual Kolonoskopi Pwogram
Sa Ou Dwe Konnen Sou Open MRIs
Ki sa ou bezwen konnen sou Colonoscopy vityèl
James Barsi, MD, Pwofesè Asosye nan klinik, Depatman Operasyon Òtopedik
Ki jan yo kenbe timoun yo an sekirite ak nan jwèt la 
Eskolyoz: dyagnostik ak opsyon tretman
Travis Bench, MD, Kadyològ entèvansyonèl, Stony Brook Heart Institute
Ki sa ou ta dwe konnen sou chwazi yon kadyològ
Christy Beneri, fè, Maladi Enfektye Pedyat, Stony Brook Children's Hospital
Kids ak COVID-19 Konplikasyon - Ekspè nou Adrese enkyetid ou yo
Ki sa paran yo dwe konnen sou timoun ak maladi Lyme
Elliott Bennett-Guerrero, MD, Direktè Medikal, Kalite Perioperatif ak Sekirite Pasyan
Ki jan Stony Brook Vitès Rekiperasyon Apre Operasyon
James Bernasko, MD, Direktè, Sant Rejyonal Perinatal
Ki sa ou ta dwe konnen sou sante Gwosès ak Prematire
William Burke, MD, Vis Prezidan, Afè klinik; Divizyon Direktè, nkolojioloji nkoloji
Kansè nan matris: prevansyon, deteksyon ak tretman
Minimèlman anvayisan Operasyon jinekolojik: mwens doulè, pi rapid Recovery
Ricardo Caceda, MD, PhD, Asosye Vis Prezidan, Rechèch klinik Sikyatri ak Sante konpòtman;
Ko-Prezidan, Komite prevansyon swisid, Stony Brook Medsin
Èske panse komèt swisid komen?
Stefanie Cardamone, MD, Pedyat ak adolesan jinekolojist, Depatman Obstetrik ak jinekoloji
Adolesan Bezwen jinekològ tou 
Konprann sendwòm ovè polisistik
Sou Chen, MD, kadyològ entèvansyon; Direktè, Sant pou jesyon avanse lipid (kolestewòl); Direktè Medikal, Inite Swen Entansif Kadyak, Stony Brook Heart Institute
Kè-an sekirite nèj pèl: Li se toujou sezon fredi
Pran kontwòl kolestewòl ou
Julie Cherian, MD, Chèf Divizyon, Rheumatology pou Timoun, Stony Brook Children's Hospital
Ki sa ki Paran yo ta dwe konnen sou Atrit ak Timoun
David Chesler, MD, PhD, Pedyat nerochirurjyen, Stony Brook Lopital Timoun yo
Èske mwen ta dwe konsène sou fòm tèt ti bebe mwen an?
Ki sa ki chak paran ta dwe konnen sou sèvis neropsikolojik nou
Ki sa paran yo ta dwe konnen sou timè sèvo nan timoun 
Ki sa paran yo ta dwe konnen sou Craniosynostosis
Ki sa ou bezwen konnen sou aksidan nan sèvo nan timoun ak granmoun
Ki sa ou ta dwe konnen sou epilepsi ak kriz
Maribeth Chitkara, MD, Lopital Pedyat, Stony Brook Children's Hospital
Ete Solèy Sekirite: Sa Ou Absoliman Bezwen Konnen Koulye a
Ete Dlo Sekirite: Sa Ou Absoliman Bezwen Konnen Koulye a
Christopher Christodoulou, PhD, Klinik ak Rechèch Neuropsychologist, Stony Brook Sant pou Ekselans pou Maladi alzayme a
Èske Maladi alzayme a ak demans menm bagay la?
Patricia K. Coyle, MD, Fondatè ak Direktè Sant Swen Comprehensive Care Stony Brook la
         Maladi Devic a: Li aji tankou MS, men li pa
Sklewoz miltip: Ki moun ki nan Risk ak ki jan li trete?
Jill Cioffi, MD, Swen Prensipal Pedyat, Lopital Timoun Stony Brook
Byen Vizit, Vaksen ak Coronavirus - Reponn kesyon ou yo
Amy Curran, NP, Stony Brook Children's Hospital 
Poukisa mwen gen pwoblèm pou bay tete?
Hanna Czarkowska, MD, Twoub Mouvman Newològ, Stony Brook Neurosciences Institute, Stony Brook Medicine
Ki sa ou bezwen konnen sou maladi mouvman
Poukisa men mwen souke?

Lionel S. D'Souza, MD, Chèf andoskopi ak Direktè, Sant pou andoskopi entèvansyon, Divizyon Gastroenteroloji ak Epatoloji, Stony Brook Medicine

Pwosedi Minimman Pwogrese pou Twoub Vale 
Alexander Dagum, MD, Pwofesè ak Chèf, plastik ak operasyon rkonstruktif
Yon bagay yo souri sou - Yon Ekip Palè Ekip Premier
Fatima Daoud, MD, Depatman Obstetrik, Jinekoloji ak Medsin Repwodiksyon, Stony Brook Medsin
Opsyon Tretman pou Sendwòm Ovè Polikistik
Dennis Davidson, MD, Neonatal-Perinatal Medsin nan Stony Brook Children's Hospital
Prevansyon Prematire ak defo nesans
Raphael P. Davis, MD, Pwofesè ak Prezidan, Depatman Neurochirurji, Ko-Direktè, Neurosciences Enstiti, Ko-Direktè, Stony Brook University Skull Sèvi Operasyon Sant
Kwòk Sous timè: Ki sa yo ye ak sa yo dwe fè sou yo
Ki sa ou ta dwe konnen sou timum epè
Mohsen Davoudi, MD, Plonològ entèvansyon, pwogram kansè nan poumon ak maladi pwatrin, Stony Brook Cancer Center
Dyagnostik ak trete kansè nan poumon ak Intermon tomon
Paula I. Denoya, MD, FACS, Pwofesè Asistan nan Operasyon, Divizyon Colon ak Operasyon Rektal, Stony Brook Cancer Center
Aprann sou siy ak sentòm kansè anal
Colorectal Kansè: Trè prevantab, trè tretman
Ankit Dhamija, MD, Chirijyen Cardiothoracic ak Direktè Robotic Thoracic Surgery, Stony Brook Heart Institute ak Lung Cancer and Chest Disease Program, Stony Brook Cancer Center
Benefis ki genyen nan operasyon kansè nan poumon ki asistans robot
Neda Dianati Maleki, MD, MSc, FACC, Kadyològ, Stony Brook Heart Institute, Asistan klinik pwofesè nan kadyoloji, Renaissance School of Medicine nan Stony Brook University
Fanm ak Maladi kè: Kisa ou ka fè jodi a
Michael Egnor, MD, Vis Prezidan, Depatman Neurochirurji; Direktè, pedyat nerochirurji
Ki sa ou bezwen konnen sou prevansyon blesi nan sèvo nan timoun
Allison H. Eliscu, MD, FAAP, Chèf Divizyon, Medsin Adolesan, Lopital Children's Stony Brook
Medsin adolesan - ki adapte ak Bezwen jèn timoun yo
Roger Fan, MD, Direktè, Pwogram Ablation Aritmi Konplèks, Sant ritm kè, Stony Brook Heart Institute
Yon nouvo, an sante fason pou trete fibratasyon atrial
enprime icon K ap viv pi bon lavi ou ak Fibrillation atrial (AFib)
Suzanne D. Fields, MD, Espesyalis medikaman geriatrik
Kesyon an sou Mind Tout moun nan: Ki sa mwen ka fè nan Laj Plis Healthfully?
David Fiorella, MD, PhD, Neurointerventionalist; Direktè, Stony Brook Cerebrovascular Center; Ko-Direktè, Stony Brook Cerebrovascular ak Comprehensive Stroke Center
E si mwen panse mwen gen yon konjesyon serebral?
Ki sa ou ta dwe konnen sou Tretman pou konjesyon serebral Ischemic
Poukisa w gen 24 / 7 Aksè nan Matyè Swen Konjesyon Serebral
Poukisa gen yon mobil Pwogram Inite Pwogram nan kominote a Matters
Jan Fitzgerald, MD, Urologic Onkologist
Tretman Kansè Tretman Kansè
Dinko Franceschi, MD, Chèf, Medsin Nikleyè, Direktè, PET nan klinik, Depatman Radyoloji
enprime icon Avansman nan idantifye ak trete kansè nan pwostat
Jack Fuhrer, MD, Direktè, Stony Brook Medsin SIDA Sant
Kisa Ou Dwe Konnen Sou SIDA Jodi a
Robert Galler, DO, FACOS, Ko-Direktè Sant Reyinyon Comprehensive
Evite espò ki gen rapò ak sèvo, Neck ak epinyè kòd Blesi
Antonios Gasparis, MD, Direktè, Stony Brook Vine Center
Ki sa ki Maladi kwonik Venous (CVD) ak Ki sa ou ka fè sou li
Georgios V. Georgakis, MD, PhD, Onkològ chirijikal, Stony Brook Cancer Center
Kesyon yo poze sou Operasyon Cytoreductive ak HIPEC
Dodie Gillett, PhD, Sikològ klinik ki gen lisans, Ko-Direktè, Sant Ekselans Stony Brook TAA pou Sendwòm Tourette ak Maladi Tik, Stony Brook Neurosciences Institute
Mwen pa ka sispann bat je. Èske mwen gen Tourette a?
Debra Giugliano, RN, MS, Direktè, Entèvansyon Lekòl ak Pwogram Re-Entry, Pedyat Ematoloji / Onkoloji
Ede jèn pasyan lakay yo, nan lekòl la ak nan kominote a
Avram R. Gold, MD, Direktè Medikal nan Maladi Dòmi Sant
Ki sa ou bezwen konnen sou maladi dòmi
Andre Goldfine, MD, Neurorehabilitation Newològ, Envestigatè klinik, Depatman neroloji, Stony Brook Neurosciences Institute
Ki sa ou bezwen konnen sou aksidan nan sèvo nan timoun ak granmoun
Marc Goldschmidt, MD, Direktè, Sant ensifizans kadyak ak kardyomyopati ak Direktè Medikal, Pwogram VAD
enprime icon Ki sa ou ta dwe konnen sou echèk kè
Gabrielle Gossner, MD, Onkolojist jinekolojik, Stony Brook Cancer Center
Kansè nan matris: prevansyon, deteksyon ak tretman
Enpòtans nan yon Onkolojist jinekolojik
Todd Griffin, MD, Prezidan, Depatman Obstetrik, jinekoloji ak repwodiksyon Medsin 
Minimèlman anvayisan Operasyon jinekolojik: mwens doulè, pi rapid Recovery
Luis Gruberg, MD, Chèf, Divizyon medikaman kadyovaskilè; Direktè, kadyo-vaskilè laboratwa kadyo-vaskilè; Pwofesè nan Medsin
Katteretri kadyak fè nan ponyèt la ka ofri avantaj enpòtan
Michael Guido III, MD, Newològ vaskilè; Direktè, Stony Brook Vascular Neurology, Ko-Direktè, Stony Brook Cerebrovascular ak Comprehensive Stroke Center
E si mwen panse mwen gen yon konjesyon serebral?
Poukisa w gen 24 / 7 Aksè nan Matyè Swen Konjesyon Serebral
Sandeep Gupta, MD, Co-Direktè, Sant Valv ak Chirijyen Cardiothoracic
Inovatif Apwòch nan Maladi Valv Kè
Sherry Hatcher, MPH, Koòdonatè VIH, Stony Brook Medicine
Kisa Ou Dwe Konnen Sou SIDA Jodi a
Marybeth Heyden, DNP, Koòdonatè, Pwogram Heart Fetal, Lopital Timoun Stony Brook
Lè pitit ou a gen yon kondisyon kè ... Isit la nan sa ki Matters
Laura Hogan, MD, Chèf Divizyon, Divizyon Ematoloji Pedyat / Nkoloji, Stony Brook Cancer Center
Avansman nan Tretman pou Timoun ki gen Kansè nan Zo
Apre kansè: Ki sa ki ka Timoun atann?
Kansè timoun: Kesyon ki pi komen nan paran yo reponn
Kansè timoun: bagay sa yo ki fè yon diferans
Tara Huston, MD, Pwofesè Associate nan Operasyon ak dèrmatoloji; Lidè, Ekip Jesyon Melanoma
Li bon pou sante ou konnen sou bò nwa nan Solèy la
Carl Kaplan, MD, Direktè, Depatman Ijans Pedyatrik, Lopital Timoun Stony Brook
Komen Kesyon sou Swen Ijans Pedyat

Matye D. Karl, MD, Oftalmològ ak Chirijyen Vitreoretinal, Stony Brook Oftalmoloji

Sante Je Retin - Lè Pou Chèche Swen
Susan Katz, RN, DNP, PNP, Klinik Enstriktè, Koòdonatè Pwogram Apnea Pwogram ak SAFE KIDS, Koòdonatè Suffolk
Pou kont li, Retounen, Bèso: Ki jan yo kenbe ti bebe san danje pandan ke yo dòmi
Jennifer Keluskar, MD, Lisansye klinik Sikològ, Otism Spectrum Maladi Klinik
Ki sa ou bezwen konnen sou Twoub Otism Spectrum
Fazel Khan, MD, Onkolojist òtopedik, Stony Brook Cancer Center ak Depatman òtopedik, Stony Brook Medicine Assistant Professor, Renaissance School of Medicine
Avansman nan Tretman pou Timoun ki gen Kansè nan Zo
Catherine Kier, MD, Chèf Divizyon, Pedyatoloji, Stony Brook Children's Hospital
Èske pitit ou a gen yon twoub dòmi?
Dènye sou Pedyat Pulmonology ak fibromis
 Leon Klempner, DDS, Otodontik, Stony Brook School of Dental Medicine
Yon bagay yo souri sou - Yon Ekip Palè Ekip Premier
Angela Kokkosis, MD, Chirijyen vaskilè ak andovaskilè, Direktè, Entèvansyon Carotid, Stony Brook Vascular Center
PAD Afekte 1 nan 20 Ameriken ki gen plis pase 60 an 
Prevansyon kou pou moun ki gen Maladi Aromotik Carotid
Ki sa ou bezwen konnen sou tronboz venn pwofon (DVT)
Smadar Kort, MD, Direktè, Sant Valv ak Direktè, Noninvasive kardyoloji, Imaging kadyovaskilè ak Echokardiografi
Inovatif Apwòch nan Maladi Valv Kè
Agnes Kowalska, MD, Newològ, Neuro-onkolojist; Ko-Direktè, Neuro-Nkoloji Sant, Stony Brook Cancer Center 
Ki sa ou bezwen konnen sou timè sèvo
Igor Kravets, MD, Andokrinològ, Asistan Pwofesè, Divizyon Endokrinoloji, Dyabèt ak Metabolism, Stony Brook Medsin
Ki sa ou ta dwe konnen sou timum epè
Lauren Krupp, MD, Direktè Pwogram, National Pediatric Multiple Sclerosis Center nan Stony Brook
Konprann Sklewoz miltip (MS) nan timoun ak adolesan
Kristi L. Ladowski, MPH, Kowòdonatè Prevansyon Blesi ak Sensibilisation, Stony Brook Children's Hospital, Stony Brook Trauma Center
Pandan ete Sekirite: Kijan Pou Evite Drownings pisin
Marianna Lawrence, RNC, Rejyonal Perinatal Sant Koòdonatè, Stony Brook Medsin
Pou kont li, Retounen, Bèso: Ki jan yo kenbe ti bebe san danje pandan ke yo dòmi
 Brittain Mahaffey, PhD, Direktè, Pwogram Terapi Konpòtman Dyalektik Stony Brook (DBT), Sikològ klinik ki gen lisans ak Syantis Rechèch, Klinik sètifye Komisyon Konsèy DBT-Linehan, Enstiti Stony Brook Neurosciences.
Èske panse komèt swisid komen?
Lavi mwen fè mal. Kouman mwen ka jwenn bonè? 
Linda Mamone, MD, Asistan Pwofesè Klinik, Patoloji, Medsin Transfizyon; Direktè Pwovizwa, Bank San 
Ki sa ou ta dwe konnen sou bay san kounye a

Suzie Marriott, MS, RN, PMH-BC, Ofisye Enfimyè anchèf, Vis Prezidan Senior, Swen Pasyan, Stony Brook Eastern Long Island Hospital

Èske panse komèt swisid komen?

Carine W. Maurer, MD, PhD, Twoub Mouvman Newològ, Direktè, Stony Brook Center for Tics and Touretter's Disorder, Stony Brook Neurosciences Institute

Mwen pa ka sispann kliyote. Èske mwen gen Tourette a?
Jane McCormack, RN, Chofè Pwogram Chomaj, Stony Brook Medsin
Ki sa paran yo bezwen konnen sou Sekirite Sosyal timoun ak jèn timoun - 3 / 13
Allison J. McLarty, MD, Direktè, Pwogram ECMO; Chirijyen Cardiothoracic, Stony Brook Heart Institute; Direktè, Pwogram kansè nan poumon ak maladi pwatrin, Stony Brook Cancer Center
Lifesaving Pwosedi pou Kè Sudden ak maladi nan poumon
Benefis ki genyen nan operasyon kansè nan poumon ki asistans robot
Chuck Mikell, MD, Twoub Mouvman ak Epilepsi Nerochirijyen, Stony Brook Neurosciences Institute, Stony Brook Medicine
Èske gen yon kriz malkadi vle di ou gen epilepsi?
Ki sa ou bezwen konnen sou timè sèvo
Ki sa ou bezwen konnen sou maladi mouvman
Ki sa ou dwe konnen sou neuralji trigeminal
Poukisa men mwen souke?
Jozye D. Miller, MD, MPH, Direktè Medikal, Swen Dyabèt, Stony Brook Medsin
Ssant komèsyal, Fason ki ka reyalize pou diminye risk ou genyen pou dyabèt 
Pyè Morelli, MD, Pedyat kadyològ, Direktè Medikal, Timoun pou lavi, Stony Brook Children's Hospital
Lè timoun yo twò gwo: Solisyon reyèl ak dènye
Bradley Morganstern, MD, Gastroanterològ, Divizyon Gastro, ak Epatoloji; Stony Brook Medsin
Kolon kansè: Deteksyon bonè se kle
Kisa Ou Dwe Konnen Sou Prevansyon Kansè Kolon Atravè Kolonoskopi Optical
Melissa M. Mortensen, MD, Otorinolareng / Laryngologist, Divizyon Otorinolaringoloji - tèt ak kou Operasyon, Depatman Operasyon, Stony Brook Medsin
Koute ki sa vwa ou ap di ou
Christopher S. Muratore, MD, FACS, FAAP, Chèf, Divizyon Operasyon Pedyatrik, Hospital Stony Brook Children's Hospital
Lè Kids Bezwen Operasyon
Harry Mushlin, MD, Nirochirurjyen, Direktè, Kolòn vètebral konplèks ak Deformite, Stony Brook nerochirurjyen kolòn vètebral Sant, Stony Brook nerosyans Enstiti, Stony Brook Medsin
Lè operasyon kolòn vètebral fè sans ak lè li pa fè sa
Sharon Nachman, MD, Divizyon Maladi Enfeksyon Pedyat
10 verite sou grip la
  Èske pitit mwen an ta dwe rantre nan yon etid rechèch?
Kisa Ou Dwe Konnen Sou SIDA Jodi a  
Barbara Nemesure, PhD, Direktè, Pwogram pou Prevansyon Kansè ak Kontwòl; Direktè, Klinik Kansè High-Risk Fanm, SBUCC
Apwòch Collaborative ede fanm nan gwo risk pou kansè
James Nielsen, MD, Chèf Divizyon, Kadyoloji Pediatric, Stony Brook Children's Hospital
Ki sa ou bezwen konnen sou Imaging espesyalize kadyak pou Timoun
Ki sa ki paran yo bezwen konnen sou ekokadyografi fetis la
Brian J. O'Hea, MD, Chèf, Operasyon Tete ak Direktè, Carol M. Baldwin Sant Swen pou Tete
Repons pou Kesyon Komen Sou Tretman Kansè Tete
Jennifer Osipoff, MD, Asistan Pwofesè nan Pedyatri, Divizyon Andokrinoloji Pedyatrik
Ki sa ou bezwen konnen sou dyabèt nan timoun
Nikhil Palekar, MD, Direktè, Sikyatri jeryatrik, Direktè Medikal, Sant ekselans Stony Brook pou maladi alzayme a
Èske Maladi alzayme a ak demans menm bagay la?
Roxanne Palermo, MD, Asistan Pwofesè nan radyoloji, Chèf Divizyon, Imaging Tete
Sa Ou Dwe Konnen Sou Imaging Tete
Marco Palmieri, fè, Direktè, Sant pou Jesyon Doulè; Chèf Divizyon Pwovizwa, Doulè kwonik
Chèche jwenn soulajman pou doulè: Yon varyete opsyon nan Stony Brook
Yon Terapi zouti pou doulè kwonik
Laurie Panesar, MD, Direktè, Pedyat ak Echokardiografi Fetal, Stony Brook Children's Hospital; Direktè, Pwogram Heart Fetal, Stony Brook Children's Hospital 
Ki sa ki paran yo bezwen konnen sou ekokadyografi fetis la
Lè pitit ou a gen yon kondisyon kè ... Isit la nan sa ki Matters 
imaj Yon diskisyon sensè sou kadyoloji pedyatrik
Puja Parikh, MD, MPH, Direktè, Pwogram entèvansyon estriktirèl, Stony Brook Heart Institute
Kijan yon aparèy siveyans ede pasyan ki pa gen maladi kè
Dhaval Patel, MD, Kadyològ, Stony Brook Heart Institute
Ki sa ou ta dwe konnen sou chwazi yon kadyològ

Pou plis enfòmasyon, rele HealthConnect® nan (631) 444-4000.

Search by ekspè Rechèch pa Topic pwochen paj>
 

Tout enfòmasyon sante ak sante ki genyen nan atik sa a fèt pou jeneralman ak / oswa edikasyon nan lanati epi yo pa dwe itilize kòm yon ranplasan pou yon vizit ak yon pwofesyonèl swen sante pou èd, dyagnostik, konsèy, ak tretman. Enfòmasyon an gen entansyon ofri sèlman enfòmasyon jeneral pou moun yo diskite avèk founisè swen sante yo. Li pa gen entansyon konstitye yon dyagnostik medikal oswa tretman oswa andòsman nan nenpòt ki tès, tretman, pwosedi, sèvis, elatriye patikilye. Reliance sou enfòmasyon yo bay se nan itilizatè a risk. Ou dwe konsilte founisè swen sante ou konsènan zafè ki konsène kondisyon medikal, tretman ak bezwen ou ak fanmi ou. Stony Brook University / SUNY se yon aksyon afimatif, edikatè egal opòtinite ak anplwayè.

Dènye Mizajou
06/27/2022