Rechèch pa Topic

Lejand
odyo icon enprime icon icon videyo
Odyo Ekri an lèt detache Videyo
 

Medsin Adolesan

enprime-icon Medsin adolesan - ki adapte ak Bezwen jèn timoun yo
Doktè Medsin Adolesan yo resevwa fòmasyon pou adrese bezwen espesyal fizik, emosyonèl ak devlopman nan laj moun 12 pou 26. Stony Brook Children's Hospital se lopital sèlman nan Konte Suffolk pou ofri espesyalite medsin adolesan. Chèf Divizyon Allison Eliscu, MD, Asistan Pwofesè nan Pedyatri nan Stony Brook University School of Medicine, pale de sa ki depatman an ofri, kijan li benefis jèn ak paran, ak wòl li ak kòlèg li jwe nan kenbe adolesan Konte Suffolk san danje epi an sante.
enprime-icon
Adolesan Bezwen jinekològ tou
Doktè Stefanie Cardamone te konplete fòmasyon li nan Obstetrik ak jinekoloji anvan li te pran fòmasyon espesyalite nan
Jinekoloji Pedyat ak Adolesan. Li pale sou fason disiplin relativman nouvo sa a ede jèn fi yo navige sou enkyetid jinekolojik yo.

Laj Plis Healthfully

enprime-icon Kesyon an sou Mind Tout moun nan: Ki sa mwen ka fè nan Laj Plis Healthfully? 
Suzanne D. Fields, MD, espesyalis medsin geriatris, reponn kesyon sou sijè sa a.

ALS-Stony Brook nan swen medikal konplè

enprime-icon Ki sa ou ta dwe konnen sou sa?
Rahman Pourmand, MD, Pwofesè nan neroloji, dekri apwòch Stony Brook pou ALS.

A alzayme

enprime-icon Èske Maladi alzayme a ak demans menm bagay la?         
Demans se yon tèm ki dekri yon pakèt sentòm ki asosye ak yon bès nan memwa oswa lòt ladrès panse ase grav pou redwi kapasite yon moun nan fè aktivite chak jou. Li te rele youn nan pi gwo defi mondyal yo pou swen sante ak swen sosyal nan 21yèm syèk la.

Otism Spectrum Twoub

enprime-icon Sa Ou Dwe Konnen Sou Twoub Spectre Autism
Autism se yon maladi neurodevelopmental kounye a kwè gen yon kantite kòz ki manifeste nan yon ti kras diferan fason. Sa a se seri de maladi li te ye tankou spectre otis la Ekspè otis nou an, Dr Jennifer Keluskar, yon sikològ timoun ak adolesan, eksplike.

Ti bebe Sekirite

enprime-icon

Pou kont li, Retounen, Bèso: Ki jan yo kenbe ti bebe san danje pandan ke yo dòmi 
Septanm se Mwa Sekirite pou bebe - yon tan pou gaye konsyans sou enpòtans pou kenbe tibebe w la san danje nan tout tan. Pratik san danje pou dòmi yo te montre siyifikativman diminye lanmò yo. Doktè Susan Katz, Koòdonatè Pwogram Prevansyon Blesi pou Pedyat, ak Marianna Lawrence, Koòdonatè Sant Rejyonal Perinatal la, diskite sou etap enpòtan yo pou kenbe ti bebe yo san danje pandan yo dòmi.

enprime-icon Kenbe ti bebe yo san danje
Tonbe ak boule aksidan se yo ki pami kòz ki mennen nan aksidan nan tibebe trete nan Lopital Stony Brook pou Timoun yo. Dapre pedyat nan Stony Brook Children's, pran kèk prekosyon senp ka ede kenbe ti bebe w an sekirite e an sante.

Baryatrik Operasyon

enprime-icon Jwenn pi bon rezilta ak rezilta ki dire lontan ak Medikalman Sipèvize Pwa Pèt 
Premye medsen baryatrik yo, Doktè pèdi pwa, ak sa ki fè Sant nou konsa inik.
enprime-icon Ki sa ou ta dwe konnen sou Operasyon baryatrik
Dr Aurora Pryor pataje sa ki enplike nan operasyon baryatrik, apwòch Stony Brook ak pwosedi ofri.

Baryatri

enprime-icon Mete Future nan tretman obezite
Enpak operasyon baryatrik ka chanje lavi. Ki jan ou chwazi pwogram nan dwa pou ou? Chirijyen Aurora Pryor, MD, ak Dana Telem, MD, bay insight nan travay la yo te fè nan Bariatric ak Metabolik Pwa Pèt Pèfòmans nan nasyonalman akredite - ak kèk nan faktè sa yo ki fè pwogram nan, ak doktè li yo ak lòt pwofesyonèl sante - inik.
enprime-icon Ki sa ou ta dwe konnen sou dyabèt ak obezite
Aurora Pryor, MD, chita pale sou relasyon ki genyen ant dyabèt ak obezite.

Don san

enprime-icon
Ki sa ou ta dwe konnen sou bay san kounye a
Bank san Stony Brook University Hospital la sèvi sèlman pasyan lopital nou an nan kolekte san pou satisfè bezwen yo. Espesyalis medikaman transfizyon nou yo Doktè Linda Mamone ak Doktè Tahmeena Ahmed vle ou konnen plis sou bay san isit la, espesyalman nan moman sa a ki kowenside ak yon peryòd difisil nan tout peyi a. Pandan n ap fè efò pou kenbe yon rezèv san ase pou pasyan nou yo, kounye a se yon lòt bon moman pou bay san epi fè yon diferans. Janvye se Mwa Nasyonal Donatè San tou.

Borderline Twoub pèsonalite

enprime-icon Lavi mwen fè mal. Kouman mwen ka jwenn bonè?
Anpil moun ki santi tankou lavi ap kraze sou yo te eseye inonbrabl lòt tretman san soulajman. Terapi Konpòtman Dyalektik (DBT) se yon terapi syans ki apiye ki pran yon apwòch wholistic ede moun devlope yon lavi ki nan mwens douloure ak reyèlman vo k ap viv. Brittain Mahaffey, PhD diskite sou ki jan li konsantre sou jwenn balans ak ap resevwa dekole soti nan ekstrèm.

Blesi nan sèvo

enprime-icon Ki sa ou bezwen konnen sou prevansyon blesi nan sèvo nan timoun
Michael Egnor, MD, pataje etap ke paran yo ka pran pou ede anpeche blesi nan sèvo nan timoun yo.
enprime-icon Ki sa ou ta dwe konnen sou aksidan nan sèvo twomatik
Marc J. Shapiro, MD, FACS, FCCM, Chèf Operasyon Jeneral, Chòk, Swen kritik, ak Burns, diskite ki sa ou bezwen konnen sou blesi nan sèvo twomatik ak, ki pi enpòtan, ki jan yo anpeche yo.
enprime-icon Ki sa ou bezwen konnen sou aksidan nan sèvo nan timoun ak granmoun
Yon estime 2.5 milyon moun nan peyi Etazini an soutni yon aksidan nan sèvo twomatik chak ane. Ak sou 5.3 milyon Ameriken ap viv avèk yon andikap ki gen rapò ak TBI. Kòm neurosurjòn pedyatri David A. Chesler, MD, PhD, ak neurologist nerolog Andre Goldfine, MD, eksplike, bon dyagnostik ak tretman yo se kle.

Nan sèvo timè

enprime-icon Ki sa ou bezwen konnen sou timè sèvo
Se Doktè Agnes Kowalska, youn nan kèk newològ nan peyi a ki sètifye nan neroloji ak nero-onkoloji, ak Doktè Charles Mikell, yon neurochirijyen ki gen ekspètiz nan trete yon seri gwo sèvo. timè.

Tete Tete

enprime Sa Ou Dwe Konnen Sou Imaging Tete
Estatistik endike ke youn nan uit fanm ap devlope kansè nan tete nan lavi li. Pandan ke nou pa ka predi ki moun ki pral devlope maladi a ni nou ka anpeche maladi a, nou ka detekte kansè nan tete nan premye etap li yo lè li ka pi efikasman trete. Stony Brook Radiolojist Dr Roxanne Palermo chita pale sou pi bon defans ou: tès apwopriye.

Bay tete

enprime icon Poukisa mwen gen pwoblèm pou bay tete?
Anpil nan nou te tande ke lèt tete se pi bon pou ti bebe. Men, bay tete se pa yon bagay ki toujou vini natirèlman oswa ki rive fasil. Nou te kontakte Konsiltan Sètifye Laktasyon nou yo, Amy Curran, NP ak Lynda Wynne, PA pou jwenn repons a kesyon sou poukisa ak ki lè pou chèche sipò bay tete.

Boule Swen

enprime icon
Ki sa ou ta dwe konnen sou swen boule
Suffolk County Volonteer Firefighters Burn Center nan Stony Brook University Hospital se sèl etablisman swen boule deziyen pou plis pase 1.5 milyon rezidan Suffolk County. Sant lan kowòdone sèvis boule nan tout rejyon an, epi fè fòmasyon ak rechèch nan swen boule. Etandone 6-12 fevriye se semèn nasyonal konsyantizasyon boule, espesyalis boule nou an, Doktè Steven Sandoval, ap pataje enfòmasyon enpòtan sou swen boule ak Sant boule nou an.

Sekirite Machin - Timoun ak adolesan

enprime icon Ki sa paran yo bezwen konnen sou Sekirite Sosyal timoun ak jèn timoun
Reyalite yo pa ta ka klè: aksidan machin yo se nimewo-yon sèl kòz lanmò aksidan nan timoun ki gen laj 0-19 nasyonalman. Ak nan Eta New York, Konte Suffolk gen pi gwo pousantaj lanmò jèn timoun nan aksidan oto. Aksidan machin yo responsab tou pou yon pwopòsyon alam nan enfimite blesi. Ekspè nan Stony Brook Children yo vle ou pa sèlman dwe okouran de pwoblèm sa a, men tou, yo pran aksyon kenbe timoun ou yo ak adolesan an sekirite.

Kansè nan

Avanse Kansè nan vant
enprime Kesyon yo poze sou Operasyon Cytoreductive ak HIPEC 
Stony Brook University Hospital se la sèlman lopital sou Long Island bay operasyon cytoreductive (CRS) ak HIPEC - chofe chimyoterapi andedan-peritoneal - pou tretman pou kansè nan vant avanse. Pwosedi a CRS-HIPEC se yon konbinezon agresif nan operasyon ak chimyoterapi detwi timè nan vant. Isit la, Georgios V. Georgakis, MD, PhD, nan Divizyon nkoloji chirijikal nou an, reponn kesyon yo poze souvan sou CRS ak HIPEC. 
Anal kansè
enprime-icon Aprann sou siy ak sentòm kansè anal         
Youn nan kansè yo ki resevwa mwens atansyon pase lòt moun, men se jis kòm enpòtan yo dwe okouran de se kansè nan dèyè, ki rive nan 1 nan adilt 600 nan tout peyi a. Pousantaj siviv yo anpil afekte pa jan bonè li se detekte. Dr Paula Denoya, yon chirijyen kolorektè ak yon espesyalite nan kansè nan dèyè, chita pale sou sa moun bezwen konnen ak sa yo ka fè kounye a sou maladi sa a.
Nan sèvo timè
enprime-icon Ki sa ou bezwen konnen sou timè sèvo
Se Doktè Agnes Kowalska, youn nan kèk newològ nan peyi a ki sètifye nan neroloji ak nero-onkoloji, ak Doktè Charles Mikell, yon neurochirijyen ki gen ekspètiz nan trete yon seri gwo sèvo. timè.
Kansè nan tete
enprime Repons pou Kesyon Komen Sou Tretman Kansè Tete
Brian O'Hea, MD, Chèf, Operasyon Tete ak Direktè, Carol M. Baldwin Sant Swen poumon reponn kèk nan kesyon ki pi komen fanm mande apre yo te dyagnostike ak kansè nan tete. Liy anba a se ke sitiyasyon chak fanm se diferan, ak tretman bezwen yo dwe pwepare a ki kalite kansè nan, istwa pèsonèl ak istwa fanmi, nivo tolerans pou tretman ak preferans pèsonèl. Pèspektif Dr O'Hea a, kòm youn nan medsen premye minis zòn nan kansè nan, bay enfòmasyon fanm yo sèvi kòm pwen diskisyon ak doktè yo.
Tete Tete
enprime-icon Sa Ou Dwe Konnen Sou Imaging Tete
Estatistik endike ke youn nan uit fanm ap devlope kansè nan tete nan lavi li. Pandan ke nou pa ka predi ki moun ki pral devlope maladi a ni nou ka anpeche maladi a, nou ka detekte kansè nan tete nan premye etap li yo lè li ka pi efikasman trete. Stony Brook Radiolojist Dr Roxanne Palermo chita pale sou pi bon defans ou: tès apwopriye.
Kansè pou timoun
enprime-icon Avansman nan Tretman pou Timoun ki gen Kansè nan Zo
Avèk rekritman chirijyen nkoloji òtopedik Doktè Fazel Khan, Stony Brook Medsin ap pote avansman siyifikatif bay moun ki te fè fas ak kansè zo primè ak segondè nan Konte Suffolk. Isit la, Dr Laura Hogan, Divizyon Chèf Pedyatrik ematoloji / nkoloji, ak Dr Khan pale sou avantaj ki genyen nan opsyon sa yo tretman dènye ofri pasyan yo ak fanmi yo.
enprime-icon Apre kansè: Ki sa ki ka Timoun atann?
Mèsi a gwo pwogrè medikal nan deseni ki sot pase a, 90 pousan nan timoun ki te gen kansè pandan anfans timoun yo siviv. Ak nouvèl ankourajan sa a vini yon kesyon ke pifò paran yo pa janm konsidere pandan semèn entans ak mwa tretman sa yo: Ki efè alontèm maladi a ak / oswa terapi yo? Dr Laura Hogan, yon ekspè sou siviv kansè nan pedyatrik, chita pale sou sa yo ye ak ki jan yo adrese yo.
enprime-icon Kansè timoun: Kesyon ki pi komen nan paran yo reponn 
Laura Hogan, MD, Divizyon Chèf, Pedyat ematoloji / nkoloji, Stony Brook University Cancer Center, reponn kesyon ki pi komen nan men paran yo sou kansè timoun. 
enprime-icon Kansè timoun: bagay sa yo ki fè yon diferans
Pandan ke yon dyagnostik pou kansè se toujou move nouvèl, gen bon nouvèl lè li rive pousantaj siviv ak tretman pwomèt. Laura Hogan, MD, Divizyon Chèf, Pedyat ematoloji / nkoloji, Stony Brook University Cancer Center, diskite sou pwogrè nan tretman ki ede asire ke timoun yo resevwa swen optimal.
enprime-icon Ede jèn pasyan lakay yo, nan lekòl la ak nan kominote a
Nan Stony Brook Children, swen nou an ale pi lwen pase mi lopital nou yo ak nan kay, nan kominote a ak nan lekòl la. Sa a paske nou kwè ke bon sante - sitou ak timoun - mande pou plis pase aksè a doktè ekspè ak sèvis avanse. Li bezwen tou pou sipòte pa bon abitid, yon anviwònman san danje ak atansyon a tout faktè ki kontribye nan devlopman fizik, sosyal ak emosyonèl timoun nan. Se kote entèvansyon lekòl la ak pwogram Re-antre pou timoun ki gen maladi kansè ak san vini nan. Debra Giugliano, RN, MS, yon doktè enfimyè pedyatri ak yon background edikasyon, te kòmanse pwogram sa a, ki te vin yon modèl nasyonal.
enprime-icon Ki sa paran yo ta dwe konnen sou timè sèvo nan timoun
Apre lesemi, timè nan sèvo reprezante kalite ki pi komen nan kansè nan timoun yo. Nan 2013, te gen plis pase 4,000 ki fèk dyagnostike timè sèvo pedyatrik nan Etazini; sou 3,000 ki te fèt nan timoun ki poko gen laj 15. Doktè Chesler, yon ekspè di Bondye mèsi sou Timoun nan sèvo timè, se youn nan mwens pase 200 aktivman pratike neurosurjyon pedyatrik nan Etazini yo.
Esè klinik
enprime

Ki jan Kansè esè klinik yo benefisye tout moun
Kansè te afekte prèske tout moun, kit se tankou yon pasyan, manm fanmi oswa yon zanmi. Esè klinik yo bay nouvo enfòmasyon sou kòman pou amelyore prevansyon ak tretman kansè, ki mennen nan terapi ki pi efikas ak rezilta pou pasyan yo. Alison Stopeck, MD, oncologist medikal ak direktè asosye, Rechèch klinik ak tradisyonèl, Stony Brook University Cancer Center, ak Michael Pearl, MD, onkolojist jinekolojik ak Direktè medikal, Operasyon tretman nan klinik, Stony Brook University Cancer Center, reponn kesyon sou esè klinik ak ki jan yo ka finalman benefisye nou tout.

enprime Benefis nan kansè Iminoterapi tras klinik
Nan Sant Kansè Stony Brook University, yon pati nan misyon nou se dekouvri pi efikas, pi fasil pou tolere terapi pou pasyan yo. Yon fason nou fè sa avèk esè klinik ki mennen ankèt sou nouvo tretman kansè. Alison Stopeck, MD, ak Michael Pearl, MD, reponn kesyon sou esè klinik ki eksplore tretman iminitè tretman kansè ki ka chanje tan kap vini an nan medikaman kansè.
Kolon ak kansè Rectal
enprime-icon Colorectal Kansè: Trè prevantab, trè tretman
Paula I. Denoya, MD, Asistan Pwofesè nan Operasyon, Divizyon Operasyon Kolon ak Rektal, reponn kesyon sou sa ou bezwen konnen sou kansè trè trete ak souvan prevantab.
Kansè jinekolojik
enprime-icon Kansè nan matris: prevansyon, deteksyon ak tretman
Janvye make Mwa Konsyantizasyon Kansè nan matris, ki atire atansyon sou maladi sa a trè evite. Michael Pearl, MD, FACOG, FACS, Pwofesè nan Obstetrik, jinekoloji ak Medsin repwodiksyon, vle fanm yo rete enfòme sou ki jan yo ka pwoteje sante nan matris yo, menm jan tou ki opsyon ki disponib kounye a pou tretman.
enprime-icon Apwòch Collaborative ede fanm nan gwo risk pou kansè
Pandan ke gen tès jenetik ki egziste nan kèk fòm pou ane 30 ki sot pase yo, yo te konsyans sou disponiblite li dènyèman te ogmante nan edikasyon ak medya ekspoze. Sa a mennen nan anpil kesyon: Mwen bezwen teste, ki kalite tès ki bon pou mwen, ki kote mwen kòmanse, ki etap mwen ta dwe pran, ak ki kote mwen ta dwe ale si mwen bezwen tretman? Doktè. Michael Pearl ak Barbara Nemesure eksplike kijan yon pwogram ki fèk kreye pou moun ki gen gwo risk pou kansè nan tete ak ovè ka reponn kesyon sa yo.
enprime-icon Fèy Enfòmasyon sou kansè nan jinekolojik
enprime-icon Minimèlman anvayisan Operasyon jinekolojik: mwens doulè, pi rapid Recovery
Jodi a, anpil woutin kòm byen ke konplèks obstetrik ak jinekolojik (OB / GYN) operasyon ka fèt lè l sèvi avèk teknik minimòm anvayisan. OB / GYN espesyalis chiriji Todd Griffin, MD, ak William Burke, MD, dekri kèk nan dènye opsyon ki disponib nan tretman chirijikal ki disponib nan Stony Brook Medsin pou tou de benign ak kondisyon kansè.
enprime-icon Enpòtans nan yon Onkolojist jinekolojik
Kansè jinekolojik konte pou apeprè 10 pousan nan lanmò kansè nan chak ane pou fanm nan Etazini yo. Doktè Michael Pearl ak parèy jinekolojik doktè Gabrielle Gossner eksplike kijan fanm ka benefisye de konnen plis bagay sou wòl yon kansè jinekolojik.
enprime-icon Ki sa ki fanm bezwen konnen sou kansè nan ovè
Michael L. Pearl, MD, Pwofesè, Divizyon nan nkkolojik nkoloji, adrese ki sa chak fanm ta dwe konnen sou kansè nan ovè.
imunoterapi
enprime-icon Benefis nan kansè Iminoterapi tras klinik
Nan Sant Kansè Stony Brook University, yon pati nan misyon nou se dekouvri pi efikas, pi fasil pou tolere terapi pou pasyan yo. Yon fason nou fè sa avèk esè klinik ki mennen ankèt sou nouvo tretman kansè. Alison Stopeck, MD, ak Michael Pearl, MD, reponn kesyon sou esè klinik ki eksplore tretman iminitè tretman kansè ki ka chanje tan kap vini an nan medikaman kansè.
Kansè nan fwa
enprime-icon Konprann kansè nan fwa
Amna Sher, MD, yon onkolojis medikal nan ekip kansè nan gastwoentestinal nan Sant Kansè Inivèsite Stony Brook, reponn kesyon yo poze souvan sou kansè nan fwa. Dr Sher, ki moun ki espesyalize nan kansè gastwoentestinal, travay avèk espesyalis miltip nan yon sèl ekip, tankou chirijyen, onkolojis radyasyon, radyològ entèvansyonèl ak enfimyè nkoloji, nan trete pasyan ki gen kansè nan fwa.
Kansè nan poumon
enprime-icon Dyagnostik ak trete kansè nan poumon ak Intermon tomon
Pwosedi avanse dyagnostik ak terapetik yo fèt pa poumonolog entèvansyonèl. Stephen Kuperberg, MD, poumon entèvansyonèl nan ekip kansè nan poumon nan Stony Brook University Cancer Center, eksplike kijan avans dènye kri nan poumon entèvansyonèl yo ap pran poumon ak kansè nan dyagnostik kansè ak tretman nan yon nivo pwochen.
Melanom ak kansè po
enprime-icon Li bon pou sante ou konnen sou bò nwa nan Solèy la
Kansè po - ki gen ladan melanom ak kansinòm selil fondamantal ak squamous - se pi komen nan tout kalite kansè. To melanom yo ap monte pandan 30 dènye ane yo. Tara L. Huston, MD, asistan pwofesè nan operasyon ak dèrmatoloji, ak lidè nan Ekip Jesyon Melanom Stony Brook la, eksplike sa ki ka fè ede anpeche kansè po ak ki jan yo detekte siy bonè li yo.
enprime-icon Ete Solèy Sekirite: Sa Ou Absoliman Bezwen Konnen Koulye a
Maribeth Chitkara, MD, yon lopital pedyatri ak Stony Brook Children's Hospital, diskite sekirite ete ak etap prevansyon kansè po ou ka pran jodi a pou kenbe tèt ou, fanmi ou ak pitit ou yo san danje tout ete lontan.
Kansè nan pankreyas
enprime-icon Kesyon yo poze souvan sou bonè deteksyon nan kansè nan pankreyas
Aaron R. Sasson, MD, pwofesè nan operasyon ak chèf divizyon chiriji nkoloji nou an, repons kesyon yo souvan mande sou deteksyon an byen bonè nan kansè nan pankreyas. Yon espesyalis renome nan jesyon nan kansè nan pankreyas, Dr Sasson tèt li kounye a angaje ak devlopman nan tès depistaj pou li.   
Kansè pwostat
enprime-icon

Avansman nan idantifye ak trete kansè nan pwostat
Stony Brook University Cancer Center rete dedye a ofri pasyan ki gen kansè nan pwostat san rete, swen ekspè. Apiye pa teknoloji dènye modèl nan sant Stony Brook Advanced Imaging nou yo, yon nouvo ajan D FDA apwouve, ki rele PYLARIFY®, kapab kounye a ede doktè pi byen visualize kansè nan pwostat la pou rezon tretman. Isit la, ekspè nou yo eksplike benefis ki genyen nan modalite D ak teknoloji avanse pou tretman kansè. 

enprime-icon Gason Sante Mizajou: Dènye a sou PSA Tès ak kansè pwostat
Paske kansè pwostat la se kansè nan ògàn solid nan peyi a ankò gen yon pousantaj siviv ekstrèmman wo - 85 pou pousan 90 - Howard L. Adler, MD, FACS, Direktè Pwogram Swen Prostate a, ankouraje moun pou edike tèt yo .
enprime-icon Future la se isit la: Gid nouvo, dyagnostik ak apwòch kansè nan pwostat
Jen se Mwa Sante Konsyantizasyon Mwa, ki se tan ideyal la jwenn mo a sou chanjman sa yo dramatik nan fason kansè nan pwostat dyagnostike ak trete. Stony Brook urologist Dr. Wayne Waltzer eksplike gwo avans medikal ak sa yo vle di pou ou.
enprime-icon Tretman Kansè Tretman Kansè
John Fitzgerald, MD, urologic Onkologist, reponn kesyon sou opsyon tretman nouvo pou kansè pwostat, ki gen ladan operasyon robotik-asistans.
Radyasyon nkoloji
enprime icon Sibvansyon timè ak radyochirurik ki trè konsantre 
Timè nan oswa tou pre sèvo a ak mwal epinyè yo se yo ki pami defi ki pi trete akòz tisi yo delika adjasan. Se poutèt sa pwogrè ki sot pase yo nan radyochirurji yo, se pou akeyi. Doktè Samuel Ryu Stony Brook la, doktè-syantis ki renome entènasyonalman ki te fè pwogrè siyifikatif e ki te pyonye tretman sa a pou mwal epinyè a, diskite sou pwogrè benefisye sa yo.
Zo bwa Toupatou Sèvi ak
enprime-icon Kwòk Sous timè: Ki sa yo ye ak sa yo dwe fè sou yo
Kòm neurosurjòn Raphael P. Davis, MD, eksplike, yon timè baz zo bwa tèt ka menase lavi, men gen opsyon nouvo pou tretman an.

Sante kadyak (gade "Sante kè")

Kadyak Imaging pou Timoun

enprime icon Ki sa ou bezwen konnen sou Imaging espesyalize kadyak pou Timoun
Pifò timoun yo an sante. Men, si gen yon pwoblèm ki sispèk, paske pwoblèm kè pedyatri yo tout bon se konsa, li enpòtan pou byen vit ak byen mennen ankèt sou yo. Dr James Nielsen eksplike kisa paran yo bezwen konnen.

Sèvis lavi timoun

enprime-icon Sèvis pou lavi timoun pote konfò pou timoun ki lopital yo
Sèvis Lavi Timoun nan Lopital Timoun Stony Brook ede timoun yo ak fanmi yo santi yo alèz pandan lopital ak vizit pou pasyan ekstèn. Men sa Direktè Sèvis Lavi Timoun Joan Alpers vle paran yo ak fanmi yo konnen sou wòl enpòtan Espesyalis lavi Timoun nan nan lopital timoun yo.

Swen Ijans pou Timoun yo

enprime-icon Komen Kesyon sou Swen Ijans Pedyat
Paran yo bezwen konnen ki kalite swen ijans ki disponib pou pitit yo si yo vin grav malad oswa blese. Carl Kaplan, MD, Direktè Depatman Ijans Pedyatrik nan Lopital Stony Brook Children's, bay kèk enfòmasyon enpòtan sou swen ijans pedyatrik.

Obezite pou Timoun yo

enprime-icon Ki sa paran yo bezwen konnen sou pwa pitit yo
Jodi a, youn nan twa timoun ka klase kòm ki twò gwo oswa obèz, ki mete yo nan risk pou pwoblèm sante grav. Rosa Cataldo, DO, MPH, Direktè Healthy Weight & Wellness Center nan Stony Brook Children's Hospital, diskite sou sa paran yo ka fè kounye a pou kenbe pitit yo nan yon pwa ki an sante epi pou yo jwenn yo sou wout yon lavi ki an sante.
enprime-icon Lè timoun yo twò gwo: Solisyon reyèl ak dènye
Mas se Mwa Nasyonal Nitrisyon. Ak yo ki make li, doktè nou yo soti nan Sant Healthy pwa Stony Brook ak Sant Byennèt, pedyat Dr Rosa Cataldo ak kadyològ pedyat Dr. Peter Morelli, pataje pi bon konsèy yo pou ede timoun ak adolesan fè fas ak obezite ak pwoblèm sante yo ki vin apre li ka lakòz .

Eskolyoz timoun yo

enprime-icon
Eskolyoz: dyagnostik ak opsyon tretman
Eskolyoz se yon koub sou kote nan kolòn vètebral la ak dèyè ak koub eskolyoz pafwa swiv yon "S" oswa yon fòm "C". Eskolyoz anjeneral rive nan adolesan ant 10 ak 18 ane fin vye granmoun epi li se relativman komen, ki afekte otan ke 2 a 3 pousan nan popilasyon an. Doktè James Barsi pataje ekspètiz li nan dyagnostik ak tretman eskolyoz.

Operasyon pou Timoun yo

Operasyon Pedyat: Poukisa Li Diferan
Timoun yo piti. Yo bezwen pi piti enstriman, diferan medikaman, yon fason diferan anpil pou kominike, epi yo gen anpil chans pou yo viv pi lontan pase pasyan adilt yo. Doktè Richard Scriven, Chirijyen Pedyat ak Direktè Medikal Chòk Pedyat, eksplike kijan operasyon ak swen pedyatrik inik.
enprime-icon Lè Kids Bezwen Operasyon
Operasyon Pedyatrik se yon espesyalite medikal inik, ki ofri pa chirijyen trè kalifye jeneral ki resevwa fòmasyon nan sibtilite yo nan trete pi piti pasyan, ki gen ladan moun ki poko fèt. Christopher S. Muratore, MD, Chèf Divizyon Operasyon Pedyatrik, diskite sou rezon ki fè paran yo ta dwe chèche yon chirijyen pedyatrik yo ta dwe pitit yo mande pou yon pwosedi chirijikal.

Pwa pou Timoun yo & Byennèt

enprime-icon Ki sa paran yo bezwen konnen sou pwa pitit yo
Jodi a, youn nan twa timoun ka klase kòm ki twò gwo oswa obèz, ki mete yo nan risk pou pwoblèm sante grav. Doktè ki soti nan Healthy Weight & Wellness Center nan Stony Brook Children's Hospital, diskite sou sa paran yo ka fè kounye a pou kenbe pitit yo nan yon pwa ki an sante epi pou yo jwenn yo sou wout yon lavi ki an sante.
enprime-icon Lè timoun yo twò gwo: Solisyon reyèl ak dènye
Mas se Mwa Nasyonal Nitrisyon. Epi pou make li, doktè nou yo ki soti nan Sant Pwa ak Byennèt Stony Brook Children's Healthy, ak pedyat kadyològ Doktè Peter Morelli, pataje pi bon konsèy yo pou ede timoun ak jèn yo fè fas ak obezite ak pwoblèm sante ki vin apre li ka lakòz.

Maladi kwonik Venous

enprime-icon Ki sa ki kwonik Venous Maladi (CVD) ak sa ou ka fè sou li
Plis pase 80 milyon Ameriken soufri de venn varis oswa venn Spider. Pa kite tretman, venn legè malad oswa nòmal yo ka vin pi mal, epi yo lakòz lòt konplikasyon. Men, kòm Dr. Gasparis eksplike, opsyon pou tretman ki disponib.

Esè klinik

Èske pitit mwen an ta dwe rantre nan yon etid rechèch?
Rechèch se san lavi medikaman an epi li ede nou avanse pratik medikaman an. Doktè Sharon Nachman, yon ekspè nan maladi enfeksyon ak yon chèchè aktif pou esè klinik ak medikaman pwomèt, ede paran yo jwenn yon pi bon konpreyansyon sou sa ki enpòtan pou konnen anvan yo pran desizyon pou patisipe oswa fè pitit ou a patisipe nan yon etid rechèch.

Kolonoskopi

enprime Ki sa ou bezwen konnen sou Colonoscopy vityèl
Mas make Mwa Nasyonal konsyantizasyon kansè kolorektal. Radyològ Dr Matthew Barish pataje sa ou bezwen konnen sou koloskopi vityèl.
enprime Kisa Ou Dwe Konnen Sou Prevansyon Kansè Kolon Atravè Kolonoskopi Optical
Mas make Mwa Nasyonal Konsyantizasyon kansè kolorektal. Kansè nan kolon lakòz plis pase 600,000 lanmò chak ane atravè lemond ak se dezyèm kòz ki mennen nan lanmò kansè nan peyi Etazini. Sepandan, ak depistaj alè, sa a ka kansè nan anpeche. Dr Bradley M. Morganstern, yon gastroenterolog ki sètifye nan tablo a nan Stony Brook Medicine, pale sou sa moun bezwen konnen ak sa yo ka fè kounye a sou maladi sa a.
enprime-icon Kansè Colon: Deteksyon Bonè se kle 
Mas make Mwa Nasyonal Konsyantizasyon kansè kolorektal. Kansè nan kolon lakòz plis pase 600,000 lanmò chak ane atravè lemond ak se kòz nan dezyèm ki mennen nan lanmò kansè nan peyi Etazini an. Sepandan, ak depistaj alè, sa a ka kansè nan anpeche. Dr Bradley M. Morganstern, yon gastroenterolog ki sètifye nan konsèy la nan Stony Brook University Digestive Disorders Institute, chita sou sa moun bezwen konnen sou maladi sa a.

Kowonaviris - Pedyat

enprime-icon Multisistèm maladi enflamatwa (MIS-C): Kids ak COVID-19 Konplikasyon
Kòm nou dekouvri plis enfòmasyon sou efè coronavirus, nou ap aprann tou sou yon nouvo ak ra maladi nan timoun ki parèt yo dwe konekte nan COVID-19. Doktè Christy Beneri eksplike kisa paran yo ta dwe chèche ak ki etap pou pran si pitit yo devlope nenpòt nan siy oswa sentòm yo.
enprime-icon

Byen Vizit, Vaksen ak Coronavirus - Reponn kesyon ou yo
Vaksen yo ak vizit byen yo enpòtan anpil pou devlopman an sante yon timoun. Isit la, Doktè Jill Cioffi pale sou vizit byen pandan pandemi kowonaviris la ak anpil prekosyon yo pran pou pwoteje pitit ou a.

Craniosynostosis

enprime icon Èske mwen ta dwe konsène sou fòm tèt ti bebe mwen an?
Craniosynostosis se yon kondisyon ki afekte tèt la / zo bwa tèt ak figi. Li rive nan yon sèl soti nan 2,500 nesans. Kèk neurosurjyen pedyatrik nan rejyon nou an gen fòmasyon avanse ki nesesè pou dyagnostike ak trete kondisyon sa a. David A. Chesler, MD, PhD, yon Johns Hopkins di Bondye mèsi ki resevwa fòmasyon, tablo-sètifye pedyatrik neurosurjyen nan Stony Brook Children's Hospital se yon ekspè nan trete kranyosinostoz.

Demans

enprime icon Èske Maladi alzayme a ak demans menm bagay la?         
Demans se yon tèm ki dekri yon pakèt sentòm ki asosye ak yon bès nan memwa oswa lòt ladrès panse ase grav pou redwi kapasite yon moun nan fè aktivite chak jou. Li te rele youn nan pi gwo defi mondyal yo pou swen sante ak swen sosyal nan 21yèm syèk la.

Dyabèt

enprime-icon Ki sa ou ta dwe konnen sou dyabèt ak obezite
Aurora Pryor, MD, chita pale sou relasyon ki genyen ant dyabèt ak obezite.
enprime-icon Ki sa ou bezwen konnen sou dyabèt nan timoun
Andokrinolog pedyat, Thomas A. Wilson, MD, Pwofesè nan Pedyatri, Divizyon Andokrinoloji Pedyat, ak Jennifer Osipoff, MD, Asistan Pwofesè nan Pedyatri, Divizyon Andokrinoloji Pedyat, diskite sou dyabèt nan timoun ak tretman ki disponib nan Stony Brook Children's Service.
enprime-icon Ti, Fason Achievable pou diminye risk ou pou dyabèt
Li se yon tan enpòtan pou ogmante konsyantizasyon sou dyabèt jan li rive nan pwopòsyon epidemi. Endocrinologist ak dyabèt ekspè Jozye D. Miller, MD, MPH, pran yon apwòch inik ak pasyan l 'yo, defann pou ti, chanjman reyalis ki ka fè yon gwo diferans.

Terapi Konpòtman Dyalektik

enprime-icon
Lavi mwen fè mal. Kouman mwen ka jwenn bonè?
Anpil moun ki santi tankou lavi ap kraze sou yo te eseye inonbrabl lòt tretman san soulajman. Terapi Konpòtman Dyalektik (DBT) se yon terapi syans ki apiye ki pran yon apwòch wholistic ede moun devlope yon lavi ki nan mwens douloure ak reyèlman vo k ap viv. Brittain Mahaffey, PhD diskite sou ki jan li konsantre sou jwenn balans ak ap resevwa dekole soti nan ekstrèm.

Doulè emosyonèl

enprime-icon
Lavi mwen fè mal. Kouman mwen ka jwenn bonè?
Anpil moun ki santi tankou lavi ap kraze sou yo te eseye inonbrabl lòt tretman san soulajman. Terapi Konpòtman Dyalektik (DBT) se yon terapi syans ki apiye ki pran yon apwòch wholistic ede moun devlope yon lavi ki nan mwens douloure ak reyèlman vo k ap viv. Brittain Mahaffey, PhD diskite sou ki jan li konsantre sou jwenn balans ak ap resevwa dekole soti nan ekstrèm.

Epilepsi

enprime-icon Èske gen yon kriz malkadi vle di ou gen epilepsi?
Epilepsi ak kriz afekte plis pase twa milyon Ameriken. Rebecca Spiegel, MD, yon newològ ak Direktè, ak Chuck Mikell, MD, yon newochirijyen, ki soti nan Stony Brook Comprehensive Epilepsy Center nou an, eksplike diferans ki genyen ant yon kriz malkadi ak epilepsi.  

Manje Alèji

enprime-icon Kesyon sou Alèji Manje nan Timoun
Jodi a, pi plis ak plis tibebe ak timoun yo te dyagnostike ak opresyon, ègzema, lafyèv zèb ak alèji manje. Alèji alimantè yo nan enkyetid patikilye, paske reyaksyon yo ka grav e menm fatal. Kounye a, youn nan timoun 13 yo gen yon alèji pou manje. Isit la, Doktè Susan Schuval chita pale sou ensidans la k ap monte nan alèji manje nan timoun yo, ak sa paran yo bezwen konnen.

Fetal ekokardyografi

enprime-icon Ki sa ki paran yo bezwen konnen sou ekokadyografi fetis la
Doktè. James Nielsen ak Laurie Panesar eksplike sou fason ekokardiografi fetis la ap travay ak poukisa li se yon zouti enpòtan pou deteksyon bonè nan pwoblèm kè potansyèl yo.

Grip

enprime-icon 10 verite sou grip la 
Sezon grip la deja sou nou, ak plis pase 9,211 ka konfime nan Eta New York pandan semèn ki fini 12/28/19 pou kont li. Se pa sèlman ke yon gwo kantite konsidere ke sezon an se jis kòmanse, li la tou yon kwasans nan 74% nan semèn anvan an. Selon Sharon Nachman, MD, Direktè, Divizyon Maladi Enfektye Pedyatrik nan Lopital Stony Brook Children's, konesans se youn nan kle prevansyon maladi yo. Isit la nan lis li nan tèt 10 verite yo grip li vle ou konnen.

Lavaj

enprime-icon Ki sa ou bezwen sou menwap
Francina Singh, RN, BScN, MPH, CIC, yon enfimyè ki anrejistre ak yon diplòm mèt nan sante piblik ak yon sètifikasyon nan Kontwòl Enfeksyon, ak Direktè pou Epidemyoloji Swen Sante, pale sou rezon ki fè lave men yo enpòtan, espesyalman nan yon anviwònman lopital.

Pou plis enfòmasyon, rele HealthConnect® nan (631) 444-4000.

Search by ekspè Rechèch pa Topic pwochen paj>
 

Tout enfòmasyon sante ak sante ki genyen nan atik sa a fèt pou jeneralman ak / oswa edikasyon nan lanati epi yo pa dwe itilize kòm yon ranplasan pou yon vizit ak yon pwofesyonèl swen sante pou èd, dyagnostik, konsèy, ak tretman. Enfòmasyon an gen entansyon ofri sèlman enfòmasyon jeneral pou moun yo diskite avèk founisè swen sante yo. Li pa gen entansyon konstitye yon dyagnostik medikal oswa tretman oswa andòsman nan nenpòt ki tès, tretman, pwosedi, sèvis, elatriye patikilye. Reliance sou enfòmasyon yo bay se nan itilizatè a risk. Ou dwe konsilte founisè swen sante ou konsènan zafè ki konsène kondisyon medikal, tretman ak bezwen ou ak fanmi ou. Stony Brook University / SUNY se yon aksyon afimatif, edikatè egal opòtinite ak anplwayè.