Melissa Shampine ak Jan M. Tassie


MELISSA SHAMPINE ak JAN M. TASSIE 

Stony Brook Stitchers egzanp egzanp manyen pèsonèl nou bay pasyan nou yo ak fanmi yo.

Melissa Shampine, Asistan Anplwaye TH, Sèvis kadyak ak Jan M. Tassie, Asistan Direktè, Biwo Èd Finansye ak Sèvis Bousdetid, se ko-direktè Stony Brook Stitchers. Stitchers yo se yon gwoup volontè ki koud, trikote ak Kwochè atik pou pasyan ki gen bezwen fizik, emosyonèl ak espirityèl.

Koupon yo bay chapo yo, dra lapè yo, afgan yo, ekip katran, chal lapriyè, sak memwa ak bouchon ti bebe yo nan pasyan nan Lopital Stony Brook University, Stony Brook Kansè Sant ak Long Island Veteran Kay.