Konsènan Stony Brook University Hospital

Stony Brook University Hospital (SBUH) se premye sant medikal akademik Long Island la. Avèk 624 kabann, SBUH sèvi kòm sèl sant swen siperyè rejyon an ak Sant Rejyonal Chòk, epi li se lakay Stony Brook Heart Institute, Stony Brook Cancer Center, Stony Brook Children's Hospital ak Stony Brook Neurosciences Institute. SBUH anglobe tou sèl Sant Rejyonal Perinatal Nivo 4 Konte Suffolk, Sant SIDA deziyen eta a, Pwogram Ijans Sikyatrik Konpreyansyon Eta a deziyen, Burn Center eta a deziyen, Sant Ekselans Christopher Pendergast ALS, ak Sant Transplant ren. Li se lakay premye Sant Pedyat Sklewoz miltip nan peyi a.

Dènye Mizajou
01/25/2024