Konsènan Stony Brook University Hospital

Stony Brook University Hospital (SBUH) se premye sant medikal akademik Long Island. Avèk kabann 624, SBUH sèvi kòm sant sant swen rejyon an sèlman ak Sant Rejyonal Rejyonal, epi li se lakay Stony Brook University Heart Institute, Stony Brook University Cancer Center, Stony Brook Children's Hospital ak Stony Brook University Neurosciences Institute. SBUH tou entegre sèlman Suffolk Konte a, se sèlman Nivo 4 Rejyonal Perinatal Center, Sant SIDA ki deziyen nan eta a, Pwogram Ijans Konpreyansif Sikyatrik Eta ki deziyen an, Sant Burning Center ki deziyen an, Christopher Pendergast ALS Sant pou Ekselans, ak Sant transplantasyon ren. Li se premye Premye Scygler Sant Nasyonal nasyon an.