Stony Brook se 100 Tabak-gratis

Stony Brook se 100 Tabak-gratis

Isit la nan nouvèl ki gen tout moun respire pi fasil. Nan mwa janvye 2016, tout kanpis Stony Brook University te vin tabak gratis.

Inisyativ sa a, gen dwa Yon Air nan respè, afekte tout moun ki abite nan, travay sou, oswa vizite Stony Brook University, Stony Brook Medicine, ak Long Island Veterans Home State, epi kouvri tout pwodui tabak ak lafimen / vapè pwodui yo.

Poukisa li vin enpòtan? Pami rezon ki pi enpòtan yo, li ankouraje yon kilti respè pou lòt moun. Li tou amelyore sante ak byennèt, ak konplete efò dirabilite nou yo. Anplis de sa, li ede depans redireman ki gen rapò ak netwayaj, reparasyon ak mentni enstalasyon domaje ak zòn akòz itilizasyon pwodwi tabak.

Ou ka li plis enfòmasyon sou règleman tabak gratis nou an 100 isit la.