Stony Brook University Hospital PFAC

Stony Brook University Hospital [PFAC]

Susan Capurso

"Lè w te pèdi 14 moun trè pwòch pandan 24 mwa, Susan Capurso te reyalize ke kilti nou an te bezwen fè pi byen lè li te rive nan lanmò ak mouri. Jwenn fòs, detèminasyon ak konsantre pou ede lòt moun nan nivo pwòp eksperyans pè ak akablan, Susan. te vin tounen yon Doula Sètifye nan Fen Lavi ak Espesyalis Legacy. Susan te rantre nan PFAC pou ede moun ak fanmi yo pataje vwa yo epi pou ede asire pi bon eksperyans ak rezilta posib lè yo konfwonte ak yon sitiyasyon ki difisil pou lavi yo."

Dann Hughes

"Apre li te pase tan ap defann bòpè l, yon pasyan chirijikal nan Stony Brook, Dann te wè premye men enpòtans ki genyen nan yon relasyon pozitif ant pasyan yo, manm fanmi yo ak anplwaye lopital la. Li te jwenn ke gen yon defansè te esansyèl pou ede l. kondisyon bòpè a pou amelyore ak reprann sante li.Dan te rantre nan PFAC an 2019 paske li te vle kontribye nan amelyore kalite swen nan Stony Brook, ak yon konsantre sou pi bon kominikasyon ant pasyan yo, fanmi yo ak anplwaye lopital la.

Lori Rebori

"Li te pase yon pati nan chak jou pandan 11 semèn vizite manman l nan ICU a, Lori te fè eksperyans plizyè pann kominikasyon ak fristrasyon ak pwotokòl lopital, pwosedi, e menm anplwaye yo. Li te santi ke kèk nan sitiyasyon sa yo te kapab evite, oswa omwen minimize, epi li te vle remèt atansyon l sou swen manman l.Li te vle epaye lòt fanmi tou pou yo pa fè fas ak eksperyans menm jan an lè l ap konsantre sou sante yon moun ou renmen an, li te chèche defann pasyans pou l exprime enkyetid li yo ak dezi li ak volonte l pou l fè pati yon chanjman. Nan bon direksyon an.Azar, yon PFAC ki te fèk re-fòme te nan travay yo, e li te motivasyon li te bezwen pou vin yon manm fyè nan efò kontinyèl pou fè yon diferans ak kowòdone chanjman reyèl, efikas pou pasyan yo ak fanmi yo.

 

Dènye Mizajou
02/01/2023