Nimewo Telefòn ki itil

Pasyan Swen

Stony Brook Medsin Switchboard

Ekip devwe nou an nan operatè tablèt ede pasyan yo, manm fanmi yo, envite, anplwaye yo ak founisè swen sante konekte ak sa yo yo ap eseye rive jwenn. Ou ka mande yon nimewo, yo dwe transfere ou, oswa gen yon founisè oswa manm pèsonèl la paj.
(631) 689-8333


HealthConnect® Liy Enfòmasyon jeneral
Stony Brook Medicine HealthConnect® sistèm yo bay doktè kominotè yo ak pasyan potentiels ki gen yon lyen dirèk ak doktè ak sèvis medikal nan Stony Brook.
(631) 444-4000

Swen Swen Pasyan yo
Stony Brook Medicans gen ladan enstiti espesyalize, sant, klinik ak laboratwa nan anviwònman toulède ak sou kanpis la. Isit la yo se nimewo telefòn, adrès, direksyon ak kat pou konvenyans ou.
Klike la a pou yon lis konplè ak enfòmasyon sou kontak.


Nimewo souvan mande

San desen
Pasyan Sèvis Sant, 3 Teknoloji Drive, East Setauket: (631) 444-4033
Sant Sèvis Pasyan, Stony Brook University Hospital, 101 Nicolls Road, Stony Brook: (631) 444-8002

Kansè Helpline
800-UMC-2215

Cardiothoracic Intensive Swen Inite (CTICU)
(631) 444-2275

Cardiothoracic Operasyon Main Biwo
(631) 444-1820

CTICU Manadjè Enfimyè
(631) 444-2274

Chaplaincy
Dial "0" nan nenpòt ki Telefòn Lopital

Doc-a-Doc
800-MDS-3322

Medsin dijans
(631) 444-2499

Manje ak sèvis nitrisyon
(631) 444-2900

Kè Sant Ap tann Sal
(631) 444-8324

Lopital Oksilyè
(631) 444-2699

Biwo Enfòmasyon ak Sèvis Concierge
(631) 444-7412

Sèvis entèprèt lang
(631) 444-2880

Garaj pou Gare
(631) 444-6608

Pasyan Advocacy
(631) 444-2880

Pedyatri Depatman Ijans
(631) 638-3500

Pre-Admisyon Tès
(631) 444-2948

Admisyon pre-chirijikal
(631) 444-1002

Sèvis Travay Sosyal
(631) 444-2552

Operasyon Ap tann Sal, Nivo 4
(631) 638-2931

TV / telefòn lokasyon
(631) 444-1465

Sèvis Volontè
(631) 444-2610