Stony Brook University Hospital se angaje yo pou yo te yon HRO-yon òganizasyon fyabilite segondè ki gen operasyon erè-gratis sou tan. Sa vle di fè efò jwenn li dwat, tout tan an. Youn nan kle yo pou yo te yon HRO se pou tout moun ki enplike nan swen pasyan nan sipòte sekirite pasyan, 24 / 7. 

Stony Brook University Hospital enspire yon kilti kote sekirite pasyan se yon eta 24 / 7 nan lide pa kontinyèlman evalye, edike, ak fòmasyon ekip nou yo nan tout domèn sekirite pasyan. Chak semèn nou pataje sa nou te aprann ak pran aksyon pou nou ka pi byen konprann kouman konsekans aksyon nou yo ka seryezman ak pozitivman enpak sou pasyan sekirite. Pou vrèman reyalize kilti sekirite 24 / 7 sa a, pasyan nou yo dwe gen yon vwa aktif tou. Nou ankouraje ou poze kesyon si ou gen dout oswa enkyetid, konprann sa ki pral rive si ou bezwen operasyon, kenbe yon kopi istwa medikal ou, epi enfòme founisè swen medikal ou sou tout medikaman ou pran yo.    

Pandan ou li sou plizyè nan inisyativ sekirite pasyan nou te angaje nan Stony Brook University Hospital, ou pral wè ke opinyon ou ak fidbak yo enpòtan pou nou ak kle fè li tout travay. Se pou nou kenbe dyalòg la an sante.