Stony Brook Inivèsite Volontè Lopital

imaj

Mizajou: Janvye 2022

Volontè yo se yon pati entegral nan ekip lopital la epi fè yon diferans nan lavi pasyan nou yo. Kòm nimewo ka nan zòn lokal yo ak pousantaj pozitif COVID ap ogmante, n ap kontinye limite kantite volontè lopital ki retounen yo. Se sèlman volontè Senior ki te deja bay sèvis nan lopital la ki pral pèmèt yo retounen. Sa yo se volontè ki deja konnen nan Stony Brook University Hospital (SBUH) ki pral swiv direktiv sekirite COVID-19, osi byen ke sibi chèk tanperati chak jou ak tès depistaj sentòm COVID-19. Devwa yo pral limite a sa sèlman pasyan ki fè fas a sèlman.

Mèsi pou koperasyon ou ak konpreyansyon pou asire sekirite pasyan nou yo, volontè yo ak anplwaye yo.   

Si w gen nenpòt kesyon, tanpri rele 631-444-2610 oswa imèl Sèvis Volontè nan volunteerservices@stonybrookmedicine.edu

Mèsi poutèt ou. 

Vin yon volontè Lopital Stony Brook University!  Volontè se yon eksperyans rekonpanse ak agreyab ki ofri yon opòtinite inik pou ogmante lavi yon moun pandan y ap ede lòt moun.

Vin yon manm ki gen anpil valè nan kominote Lopital Stony Brook University ak bay èd nan pran swen moun ki dwe pase tan nan lopital la ka pwofondman satisfè. Men, pi lwen pase sa, volontè nan Stony Brook University Hospital bay asistans anpil-apresye nan travay jou-a-jou ki kontribye nan byennèt pasyan yo ak fanmi yo.

 Chak ane, plis pase 600 moun sèvi kòm volontè tan yo ak efò yo nan prèske tout zòn nan lopital la. 

 Asiyasyon volontè yo disponib pandan sèt jou yon semèn ant 7: 00am ak 8: 30pm. 

Ki sa ki nan bezwen Vin yon Volontè

Moun ki vle bay yon minimòm de twa èdtan nan yon semèn pou omwen uit mwa oswa yon total de èdtan 100 yo ankouraje yo vin volontè Stony Brook University Hospital. Opòtinite volontè pwolonje nan moun ki gen tout laj ki gen ladan elèv lekòl presegondè ak segondè osi jèn ke 14, osi byen ke elèv kolèj ki ka ap chèche fason yo sèvi kominote a, pandan y ap nan menm tan an eksplore pwòp opsyon karyè yo.

Volontè ki gen laj ant 14 ak 17 yo enskri kòm volontè jinyò. Volontè ki gen ane 18 ki gen laj oswa pi gran yo konsidere kòm volontè ansyen yo.

Anvan ou aksepte nan pwogram nan, ou dwe:

  • Ranpli yon aplikasyon ki gen ladan yon referans medikal ki te siyen pa doktè ou
  • ale nan yon pwogram oryantasyon
  • resevwa yon otorizasyon medikal nan Sèvis Sante Anplwaye SBUH

Volontè Senior yo oblije sibi yon chèk background.

Tout volontè yo pral rekrite epi asiyen an akò avèk Inivèsite Eta New York nan menm opòtinite egalego, aksyon afimatif, ak relasyon politik travay san konsiderasyon sèks, ras, relijyon, orijin nasyonal, laj, andikap fizik oswa kondisyon matrimonyal. 

Tanpri sonje ke sèvis volontè pa pral aksepte korespondans mache oswa aplikasyon. Si ou gen kesyon adisyonèl sou pwogram Volontè Lopital Stony Brook University la (631) 444-2610 oswa imèl volunteerservices@stonybrookmedicine.edu.


Fòm