karyè

 

Stony Brook Medsin se lakay ide yo pi byen nan medikaman. Ak ide yo pi byen nan medikaman kòmanse ak moun yo pi byen.

Nan Stony Brook Medsin, nou se tout sou lide. Kreye yo. Nouri yo. Pwoteje yo. Defye yo. Amelyore yo. Anseye yo bay lòt moun. Ak pi enpòtan nan tout, fournir yo nan pasyan nou yo ak fanmi yo - pi bonè, pi entelijan ak pi bon.

Rele pi wo nou an se mete pouvwa ide pou travay nan lavi pasyan nou yo. Lide kondwi nou. Yo briye isit la, epi nou angaje yo pote plis nan yo nan pasyan nou yo pase nenpòt lòt moun.

Nou kòmanse ak lide yo pi byen, Lè sa a, anboche moun yo pi bon yo transfòme ide sa yo nan pi bon an nan swen pasyan.

Ou vle fè yon diferans nan lavi yo nan pasyan nou yo? Lè sa a, ou fè pati isit la.

Aprann plis sou opòtinite karyè ekstraòdinè ki disponib epi kòmanse nouvo karyè ou nan Stony Brook Medicine.


Dapre règleman Depatman Sante Eta New York (DOH) ki fè konnen tout lopital ak mezon retrèt yo “kontinyèlman mande pou tout pèsonèl yo pran vaksen an total kont COVID-19,” Kandida ki poko pran vaksen an pasyèl yo dwe pran premye dòz vaksen an. nan twa (3) jou kalandriye apati akseptasyon òf travay kondisyonèl epi li dwe jwenn nenpòt dòz ki vin apre yo dapre pwotokòl vaksen an. Kandida ki pran vaksen an pasyèl, men ki poko pran vaksen an total, dwe ranpli seri vaksen yo nan twa (3) jou kalandriye apre òf travay la oswa dapre pwotokòl fabrikasyon vaksen an, kèlkeswa sa ki vini apre.

Règleman an gen ladan tou moun ki ka afilye oswa kominike avèk anplwaye yon lopital oswa yon mezon retrèt. Règleman an pèmèt pou egzanpsyon limite ak akomodasyon rezonab, ki konsistan avèk lalwa ki aplikab.


Pou jwenn enfòmasyon sou Fwa travay nan Stony Brook University Hospital klike isit la: https://www.stonybrookmedicine.edu/jobfair

Pou anplwaye Stony Brook, gade paj kandida entèn nou yo isit la.

Dènye Mizajou
10 / 26 / 2022