Sant Donatè san

ENRICH LAVI ou a. Pataje sa ak lòt moun.

Stony Brook Blood Donor Center se yon etablisman koleksyon endepandan, k ap sèvi pasyan nan Stony Brook University Hospital lè li ba yo san ak pwodwi san yo bezwen. Nou akeyi manm kominote a pou vin donatè e nou trè rekonesan anvè tout anplwaye nou yo, zanmi kominote a ak elèv ki ede Sant Donatè San nou an.

Nou sitiye nan Stony Brook Inivèsite Lopital nan zòn nan Main prensipal sou etaj la 5th, Suite 5000.

Ou ka pran yon randevou pou bay san oswa plakèt lè w rele (631) 444-DONATE (3662)  oswa pa klike isit la ale nan pòtal sou entènèt nou an kote ou ka kreye yon kont ak pran yon randevou sou entènèt.

Walk-ins yo toujou akeyi men nan wikenn, jou ferye ak apre 4 pm nan jou lasemèn tanpri rele 631-444-2634 kòm èdtan nou yo ka varye.

 

imaj

Pou Randevou

Rele: (631) 444-DONATE (3662)

Dènye Mizajou
01/17/2023