Telemarite ofri opòtinite pou amelyore swen sante lè yo bay fason san parèy pou konekte pasyan yo ak klinisyen yo.

Koulye a, plis pase tout tan, Telehealth se yon zouti esansyèl pou pèmèt ak amelyore aksè nan sèvis swen sante atravè glòb la ak isit la nan Konte Suffolk. Yon pwogram Telehealth solid - lè l sèvi avèk teknoloji inovatè, avanse done analytics, ak pi bon fòmasyon pratik pou mendèv swen sante kòm byen ke elèv swen sante - ankouraje pi bon valè nan ki jan nou delivre ak mezire rezilta yo nan swen sante nou bay la, pandan y ap amelyore satisfaksyon pasyan an. Li te tou ankouraje efikasite nan swen pa ede diminye depans sa yo nan transpò nesesè, reyadmisyon lopital ak vizit.

Ogmante ak fasilite Aksè nan Swen

Fanmi Stony Brook Medsin Swen Sante fanmi an, ki gen ladan Stony Brook Inivèsite Lopital, Stony Brook Lopital pou Timoun yo, Stony Brook lès Long Island Lopital ak Stony Brook Southampton Lopital, bay avantaj inik pou itilize nan Telehealth. Plis pase 1.4 milyon moun nou sèvi nan Konte Suffolk reflete yon popilasyon divès. Telehealth ofri opòtinite pou adrese disparite swen sante pa konekte espesyalis nan sant medikal akademik nou an nan anviwònman klinik soti sou East End la, pou swen sante bon jan kalite ki pa ta ka otreman disponib.

Yon egzanp sou sa ki se yon zouti pwisan Telehealth nan demokratize swen se prèske $ 1 milyon sibvansyon nou te resevwa nan men Komisyon Federal Kominikasyon (FCC a) COVID-19 Telehealth Pwogram. Sibvansyon an fè li posib pou ekip devwe nou yo ki te travay san pran souf pou avanse sèvis telehealth yo, pou bay aparèy dijital ak ekipman siveyans aleka bay moun ki bezwen aksè a Telehealth pandan pandemi kontinyèl la. Nou se la pi gwo finansman FCC nan nenpòt sistèm lopital sou Long Island atravè pwogram lan.   

Adrese Sante Mantal ak Twoub Itilizasyon Sibstans

Sistèm sante Stony Brook Medsin nou an patisipe tou pre nan tout eta a Consortium Planifikasyon Rejyonal yo, ki konsantre sou swen delivre bay moun ki gen maladi mantal ak maladi itilizasyon sibstans. Gwoup sa a ap travay ansanm ak Depatman Sante NYS pou asire ke aksè telehealth adapte pou satisfè bezwen popilasyon vilnerab sa a. Depatman Sante ap resi rezilta gwoup sa a nan rekòmandasyon li yo konsènan ekspansyon telehealth nan tout eta a.

Sipòte devlopman Pwofesyonèl ak Fòmasyon

Ak sou devan edikasyon telehealth la, Stony Brook Medicine kolabore avèk li Komisyon Reimagine New York Gouvènè Cuomo a yo devlope yon pwogram fòmasyon telehealth nan bi pou yo devlope, amelyore ak kenbe konpetans yo telehealth nan founisè sante medikal ak konpòtman toupatou nan eta a. Pwogram fòmasyon telehealth edikasyon kontinyèl aksè ouvè a, pami premye nan kalite li yo nan peyi a, te kreye an kolaborasyon avèk Sant Resous Telehealth Nòdès ak Devlopman Swen Medikal, Inc., Depatman Sante Eta New York, ak sipò nan men Weill Cornell Medsin, Cityblock Sante ak konseye adisyonèl. Nou ap ede tou dirije chaj la kòm manm nan Asosyasyon telemedsin Ameriken an, ki pote ansanm tèt lespri yo nan telehealth.

Pou plis enfòmasyon sou swen pasyan telehealth, edikasyon oswa inisyativ rechèch, pi lwen pase sa ki isit la sou sit entènèt nou an, kontakte: telehealth@stonybrookmedicine.edu.