Konseye Sant Kansè Stony Brook

Christina

Nan mwa Oktòb 2020, a laj 35 an, Christina te ale pou premye mamogram li, pa paske li te gen okenn sentòm, men sèlman paske manman l te sijere li fè yon tès debaz. Li te dyagnostike ak Kansè Tete Etap 2 Triple Pozitif Anvayisan Kansè Duktal, ki te vin yon chòk devastatè pou li ak fanmi li. Li te imedyatman voye nan Stony Brook Cancer Center epi li te nan swen yo depi tout tan. Li rekonesan anpil anvè Stony Brook Cancer Center ak volontè pou Cancer Center PFAC la kòm yon fason pou remèt ekip etonan swen sante li yo epi pou l vin vwa pasyan parèy yo nan Sant Kansè a. Li renmen fè pati PFAC Sant Kansè a paske li kwè se yon fason ki gen sans pou ede konekte pasyan yo, fanmi yo ak ekip swen sante yo nan yon efò pou amelyore eksperyans swen pasyan ki deja bèl.

Maroula

Kòm yon konkiran 3x ironman ak super sante konsyan, li te difisil pou Maroula lè li te resevwa yon dyagnostik kansè. Jwenn fòs nan sivivan li ak gras a tretman ak swen konpasyon li bay ekip medikal Stony Brook Cancer Center, vwayaj Maroula nan PFAC te kòmanse premye nan konseye yon lòt pasyan ki gen kansè. Ansanm yo te fè tranzisyon atravè vwayaj kansè li a. Maroula tou te konseye e eksperyans sa a te ba li fòs pou l rete djanm. Maroula enterese nan fè vwayaj kansè a mwens ankonbran pou pasyan yo. Lè yon manm PFAC Sant Kansè a te bay Maroula opòtinite pou yo vin vwa pasyan an epi ede pasyan yo pandan vwayaj yo. Se te yon onè pou Maroula fè yon ti diferans. 

anna

Craig, mari Anna, te dyagnostike ak Lesemi ak nemoni nan pwofondè COVID e li te nan yon sitiyasyon tèt chaje. Pandan plizyè ekip nan Stony Brook te travay pou fè l antre nan remisyon pou planifye yon transplantasyon mwèl zo, Anna te sèl moun k ap bay swen lakay li; pran swen randevou li yo, medikaman, anpil vizit nan klinik nkoloji chak semèn ak sejou lopital souvan epi pran swen tout zafè lakay yo. Batay Craig te dire 14 mwa e malerezman li pa t 'kapab bat lesemi a men eksperyans lan te kite Anna ak dezi a pou l kontinye rete konekte ak kontribye nan Sant Kansè a pou fè eksperyans nan pi fasil pou lòt moun k ap bay swen/pasyan. Li te pase karyè pwofesyonèl li tou nan Resous Imèn, kidonk fè pati PFAC a sanble yon anfòm natirèl. 

Dènye Mizajou
02/01/2023