Avètisman

Legal Deklarasyon

Pa gen aksè ak itilize sit sa a, ou kòm itilizatè a, dakò ak tèm sa yo ak kondisyon. Si ou pa dakò ak tout tèm ak kondisyon sa yo, pa itilize sit sa a. Inivèsite Lopital la gen dwa chanje tèm ak kondisyon pou itilize nan nenpòt ki lè san avètisman pou ou. Nan lè l sèvi avèk sit sa a, ou dakò ak nenpòt ki chanjman nan tèm ak kondisyon nan itilize.

Tout enfòmasyon sou sante ak sante ki gen rapò ak sit entènèt sa a fèt pou jeneral ak / oswa edikasyon nan lanati epi yo pa dwe itilize yo kòm yon ranplasan pou yon vizit ak yon pwofesyonèl swen sante pou èd, dyagnostik, konsèy ak tretman. Konsèy la gen entansyon ofri sèlman enfòmasyon jeneral pou moun yo diskite avèk founisè swen sante yo. Li pa fèt pou konstitye yon dyagnostik medikal oswa tretman oswa andòsman nan nenpòt tès patikilye, tretman, pwosedi, sèvis, elatriye Reliance sou enfòmasyon yo bay nan sit sa a se nan risk pou itilizatè a. Founisè swen sante ou ta dwe konsilte konsènan zafè konsènan kondisyon medikal, tretman ak bezwen ou menm ak fanmi ou.

Byenke efò yo fèt pou gen ladan materyèl sa a nan sit entènèt Lopital Inivèsite ki egzat e alè, pa gen okenn reprezantasyon oswa garanti konsènan erè, omisyon, konplè oswa presizyon nan enfòmasyon yo bay yo.

Limit responsabilite nou: Lopital Inivèsite nan Stony Brook pa garanti kontni sitwèb sa a epi espesyalman refize, nan limit konplè ki pèmèt lalwa, nenpòt ak tout garanti, eksprime oswa enplisit, nan nenpòt kalite oswa nati tou. Anplis de sa, Stony Brook University Medical Center pa pral responsab pou nenpòt domaj, reklamasyon, demand oswa kòz aksyon, dirèk oswa endirèk, espesyal, okazyonèl, konsekan oswa pinitif, akòz itilizasyon sit entènèt sa a oswa nenpòt enfòmasyon ou jwenn soti nan li.

Link Limit responsabilite nou: Lyen sou sit entènèt twazyèm pati sou sit sa a yo bay sèlman kòm yon konvenyans ou. Si ou itilize lyen sa yo ou pral kite sit sa a ak Lopital Inivèsite pa gen okenn responsablite pou oswa kontwòl sou kontni an nan lyen sa yo. Lyen yo itilize sou risk itilizatè a.

Jiridiksyon: Itilize sit wèb sa a dwe konsidere ke yo te fèt nan Eta New York. Kondisyon avètisman ak akò sa a dwe entèprete dapre lwa New York.