Pou chèchè nou yo, repons yè a tou senpleman yo pa bon ase. Nou dedye a pa sèlman jwenn repons yo, men pafwa chanje kesyon yo.

Medsin pa janm kanpe. Ak kote li pwogrese pi rapid la se nan yon sant medikal akademik. Nou souvan kapab ofri nouvo tretman ak pwotokòl bay pasyan yo pi vit, grasa kolaborasyon sere nou ant ekip swen klinik yo ak kèk nan lespri ki pi briyan nan rechèch nan peyi a. Lide chèchè nou yo te pionnier yo ap chanje repons yo ak amelyore rezilta pou pasyan yo chak jou.

 

Dènye Mizajou
06/24/2022