Kominote pou ranmase lajan pou Stony Brook Medsin

Kominote Fundraising Photos

Stony Brook University Hospital, Stony Brook Health Sciences Schools, ak anpil depatman nou yo, pwogram ak inite yo ere pou gen sipò kominote nou an nan pwomosyon byennèt ak nan ranmase lajan ki nesesè anpil pou swen klinik ak rechèch medikal. Nou akeyi enterè pa moun, konpayi, fondasyon ak lòt òganizasyon ki ta renmen ranmase lajan pou benefis enstitisyon an. Aktivite sa yo, lè ki konsistan avèk misyon, objektif ak mak Stony Brook Medicine yo, se mwayen esansyèl pou konsyans kominotè k ap grandi ak ogmante resous ki nesesè anpil pou ede nan misyon klinik, rechèch ak ansèyman nou an 

Sit entènèt sa a bay enfòmasyon kle ou pral bezwen konprann, ak pwosesis ki pral bezwen swiv patenarya ak Stony Brook sou evènman ou. 

Remak: Pou dedomajman pou konvenyans, dokiman sa a anplwaye fraz "Stony Brook Medicine" pou ale nan Stony Brook University Hospital, sis lekòl syans sante nou yo ak dè santèn depatman, inite, pwogram degre, pratik klinik ak ekspè doktè anba "Stony Brook Medicine "parapli.