Konsènan Nou

Stony Brook Medicine entegre ak elve tout inisyativ Stony Brook University ki gen rapò ak sante: edikasyon, rechèch ak swen pasyan yo. Li gen ladan senk lekòl Syans Sante - Medsin Dantè, Pwofesyon Sante, Medsin, Enfimyè ak Byennèt Sosyal - ak Stony Brook University Hospital, Lopital Stony Brook Southampton, lopital Stony Brook nan lès Long Island, Stony Brook Children's Hospital ak plis pase anviwònman santimantal ki baze sou 200 nan Konte Suffolk. Pou aprann plis, vizite stonybrookmedicine.edu.

Dènye Mizajou
10 / 12 / 2022