Fast Stat

 

Stony Brook University Hospital

Stat vit: Kalandriye Ane 2020

 • Kabann: 624
 • Inpatients ranvwa (eksepte tibebe ki fenk fèt): 29,882
 • Depatman vizit ijans: 85,231
 • Vizit pou pasyan ekstèn: 920,561
 • Nesans: 3,730
 • Operasyon (ka): 21,039
 • Imaj syans: 303,046
 • Tès laboratwa: 7,969,924
 • Depans rechèch: $ 97,708,594
 • Anplwaye: 7,331
 • Doktè: 1,457

Stony Brook Southampton Lopital

Stat vit: Kalandriye Ane 2020

 • Kabann: 124
 • Ranvwa pasyan ki entène (eksepte tibebe ki fèk fèt yo): 4,051
 • Depatman vizit ijans: 18,562
 • Vizit pou pasyan ekstèn: 168,402
 • Nesans: 740
 • Operasyon (ka): 6,485
 • Imaj syans: 68,374
 • Tès laboratwa: 917,798
 • Anplwaye: 1,511
 • Doktè: 234
 • Volontè: 68
 • Rezidan Medikal: 80

Stony Brook nan lès lopital Long Island

Stat vit: Kalandriye Ane 2020

 • Kabann: 70
 • Pasyan ki entène yo ekoulman: 2,523
 • Depatman vizit ijans: 6,112
 • Vizit pou pasyan ekstèn: 23,262
 • Operasyon (ka): 944
 • Imaj syans: 17,509
 • Tès laboratwa: 99,869
 • Anplwaye: 338
 • Doktè: 81
 • Volontè: 133