Fast Stat

 

Stony Brook University Hospital

Stat vit: Kalandriye Ane 2020

 • Kabann: 624
 • Inpatients ranvwa (eksepte tibebe ki fenk fèt): 29,882
 • Depatman vizit ijans: 85,231
 • Vizit pou pasyan ekstèn: 920,561
 • Nesans: 3,730
 • Operasyon (ka): 21,039
 • Imaj syans: 303,046
 • Tès laboratwa: 7,969,924
 • Depans rechèch: $ 97,708,594
 • Anplwaye: 7,331
 • Doktè: 1,457

Stony Brook Southampton Lopital

Stat vit: Kalandriye Ane 2019

 • Kabann: 124
 • Ranvwa pasyan ki entène (eksepte tibebe ki fèk fèt yo): 4,533
 • Depatman vizit ijans: 21,998
 • Vizit pou pasyan ekstèn: 169,634
 • Nesans: 691
 • Operasyon (ka): 8,269
 • Imaj syans: 78,649
 • Tès laboratwa: 982,805
 • Anplwaye: 1,275
 • Doktè: 230
 • Volontè: 112

Stony Brook nan lès lopital Long Island

Stat vit: Kalandriye Ane 2019

 • Kabann: 70
 • Pasyan ki entène yo ekoulman: 2,841
 • Depatman vizit ijans: 7,935
 • Vizit pou pasyan ekstèn: 10,604
 • Operasyon (ka): 3,808
 • Imaj syans: 23,426
 • Tès laboratwa: 108,129
 • Anplwaye: 342
 • Doktè: 161
 • Volontè: 105