Pou pwofesyonèl swen sante

Nou kontinyèlman fè efò amelyore aksè ak disponiblite nan resous enfimyè nou yo, doktè a plen tan, doktè-syantis yo ak doktè nan kominote a. Nou konnen ki jan li enpòtan pou ou pou w kapab konekte ak dosye medikal pasyan ou yo, kontakte yon lòt kolèg, aprann sou chanjman politik, ak rechèch opòtinite pou kontinye edikasyon medikal ou.

Resous