Jwenn yon Doktè

Akeyi

Kòm yon premye sant medikal akademik, doktè trè kalifye toujou rantre nan nou, yo pote ekspètiz yo nan sipòte kominote nou yo ak misyon nou yo - yo dwe pi bon resous medikal la pou tout moun nan Konte Suffolk ak pi lwen.
Tout nouvo doktè nou yo ap aksepte nouvo pasyan yo.

Anestezis
Eman M Nada, MBBCH, PhD

Anestezi - Swen kritik
Saleem Zaidi, MBBS 

Dexter - Oral & Maxillofacial Patoloji
Rekha Reddy, DMD

Dexter - Operasyon Oral & Maxilofasyal
Ruben Cohen, DDS

Medsin dijans
Samita Heslin, MD, MPH, mba
Kısa Stephanie King, MD
Max MacBarb, MD
Matye Vincent Tanzi, MD

Medsin Entèn - Jeneral Medsin
Natanael Dezi, DO
Samer Y Ibrahim, DO
Aditi Malhotra, MD
Hemal Patel, DO

Medsin Entèn - Maladi enfeksyon
Adına Claudia Musta, MD

Obstetrik / jinekoloji
Gabriella N Pinho, MD

Obstetrik / jinekoloji - Matènèl Medikaman Fetal
Jennifer Choi, DO
Ayesha Hussain, DO, FACOOG

Obstetrik / jinekoloji - Nkoloji
Theofano Orfanelli, MD

Obstetrik / jinekoloji - Pedyatrik ak adolesan jinekoloji
Stefanie Cardamone, MD, FACOG

Obstetrik / jinekoloji - Urogynecology
Andre Plair, MD

Orthtopedik - Medsin fizik ak reyabilitasyon
Ashton Stanton, MD

Orthtopedik - Medsin Espò
John Roe, MD

Pedyatri
Jozye M Glass, MD

Pedyatri - Devlopman / konpòtman
Danielle Macina, DO

Sikyatri - Sikoloji
Kimberly Alba, PsyD

Radyoloji
Musa Mufti, MD

Radyoloji - Entèvansyonèl
Kevin H Klayman, DO

Operasyon - Vaskilè ak andovaskulèr
Jing Li, MD
Lucyna Zofia Pri, MD

Uroloji - Gason Enfètilite ak Medsin seksyèl
William Berg, MD 

Uroloji - Pedyatri
Rachèl Davis, MD