Mande Dosye Medikal ou ak / oswa Radyoloji Imaj yo

Ou ka mande pou yo divilge enfòmasyon medikal konfidansyèl ou yo pou pwòp itilizasyon ou, oswa pou voye doktè ou oswa lòt reprezantan. Lè w mande enfòmasyon medikal konfidansyèl ou yo, tanpri ranpli tout domèn Otorizasyon pou Divilgasyon Enfòmasyon sou Sante pou evite reta nan pwosesis demann ou an.

Download Fòm

Ou ka voye oswa voye yon kopi otorizasyon ranpli ou pou:

Stony Brook University Hospital
Depatman Jesyon Sante Enfòmasyon
Release Divizyon Enfòmasyon
MR, Sal # 104
Stony Brook, NY 11794-7131

Divilgasyon enfòmasyon divizyon an louvri Lendi jiska vandredi soti nan 8: 00 AM pou 4: 30 PM

  • Pa gen okenn chaj pou ou pou dosye medikal ou si nou voye yo bay yon lòt founisè swen sante.
  • Si w ap mande dosye pou itilizasyon pèsonèl ou, mande sèlman dosye ou bezwen tankou yon dat espesifik nan sèvis oswa ki gen rapò ak yon aksidan espesifik.

Nan kèk ka, Olye pou yo yon kopi konplè nan dosye ou yon abstrè mwens chè nan dosye medikal ou ka ase. Rezime a gen bagay sa yo:

Fè fas a Fèy Rapò laboratwa
Rezime egzeyat Radyoloji Rapò (X-reyon, CT, MRI, elatriye)
Istwa Admisyon / Fizik Rapò EKG / EEG
Konsiltasyon Kadyak Tès (Holter, Eko, Estrès, elatriye)
Rapò Operative Pwosedi espesyal (andoskopi, kolonoskopi, elatriye)
Rapò Pathology Rapò sou sal ijans

Si w ap mande dosye pou tèt ou oswa reprezantan legal ou, tanpri konnen ke gen yon frè $ 0.75 pou chak paj, plis anbake. Si ou mande yon kopi konplè nan dosye ou yo pral voye bòdwo pou chak paj ki ka lakòz gwo chaj.

Si w ap mande kopi imaj radyoloji tanpri ranpli Otorizasyon pou Diplikasyon nan Imaj fòm ak faks ranpli fòm lan nan (631) 638-0643 oswa voye lapòs nan:

Stony Brook University Hospital
Depatman radyoloji
Radyo File File
HSC L-4 Sal 120
Stony Brook, NY 11794-8420