Swen espirityèl

Nou se espirityèl kòm byen ke èt fizik. Pasyan yo, moun yo renmen yo ak anplwaye yo ki pran swen yo gen bezwen espirityèl ak benefis pa eksprime panse yo, santi yo ak enkyetid yo. Nou pran swen.

Chapel la

Chapel la louvri èdtan 24 yon jou pou lapriyè pèsonèl ak meditasyon. Li chita sou Nivo 5 pa antre nan lopital prensipal tou pre boutik la kado. Se Meditasyon ak Centreing lapriyè ki ofri Lendi, Mèkredi ak Vandredi maten nan 8: 00AM.

Demann lapriyè ka rete nan chapèl la nan nenpòt ki lè ak sèvis espesyal, ki gen ladan sèvis janm bliye, sipò pètèt ak Grieving nan Jou Ferye yo, yo pral pwograme.

Kosher manje ki disponib sou demann ak nan kafeterya a.

Tout yo akeyi yo ale nan

Orè sèvis

Katolik Women Mass  7 jou pa semèn  12 Midi
Jumu'ah lapriyè Vandredi 1: 15 PM

Chaplain Lopital ou

Chaplèn Pwofesyonèl ofri swen espirityèl pou tout moun ki nan bezwen epi yo gen edikasyon espesyalize pou mobilize resous espirityèl pou pasyan yo fè fas ak efikasite. Yo kenbe konfidansyalite epi yo bay yon prezans ki bay sipò nan ki pasyan ka diskite sou enkyetid yo. Chaplèn yo pwofesyonèl responsab nan gwoup relijye relijye yo, òganizasyon sètifye chaplaincy yo, ak enstitisyon anplwaye yo.

Omonye pwofesyonèl yo ak òganizasyon sètifye yo demontre yon gwo angajman ak sansiblite nan divès kilti etnik ak relijye yo. Yo teolojikman antrene pou:

 • Respè pou preferans espirityèl oswa relijye pasyan yo
 • Konprann enpak maladi a sou moun ak moun kap bay swen yo
 • Pran reklamasyon kòm yon pati nan yon ekip swen medikal pwofesyonèl

Chaplèn lan disponib pou koute, pou konfò, e pou ede ou rale sou fòs relijye ou oswa espirityèl ou. Chaplèn yo disponib ak nan kay chak jou; nwit ak wikenn tanpri mande enfimyè ou oswa moun kap bay swen an nan paj chaplain sou apèl la.

Kontakte nou: Fè enfimyè a kontakte Chaplain nan inite a oswa rele operatè a epi mande yo pou yo voye yon apèl Omonye a.

Swen nou

 • Pasyan vizit
 • Fè atansyon koute
 • Lapriyè, nan demann ou an
 • Batèm, émergentes
 • Sentsèn nan malad la
 • Kominyon / ekaristik
 • Benediksyon pou Advocacy
 • Pou pataje nan lit lafwa ou
 • Ede nan chèche lapè enteryè ak fòs
 • Pou ede reponn kesyon espirityèl ou
 • Bay tèks sakre, oswa ekri nan Liv Bondye apa pou Bondye nan tradisyon lafwa ou yo
 • Ede nan kontakte lidè relijye soti nan tradisyon lafwa ou
 • Pou ede satisfè espesifik lafwa oswa bezwen espirityèl

Ou ka benefisye de yon Chaplain ...

 • Lè ou gen difikilte pou w konprann maladi ou
 • Lè yo fè fas ak dyagnostik, maladi oswa chanjman nan estati sante
 • Lè enkyetid etik rive
 • Lè asistans lan vle kontakte lidè espirityèl ou
 • Perinatal oswa pòs-natal pèt / kriz
 • Si ou resevwa yon dyagnostik nouvo
 • Pou lapriyè, rituèl relijye / espirityèl oswa sakreman
 • Pre / pòs-chirijikal pwosedi yo
 • Lè gen chagren, pèt, oswa lavi tranzisyon
 • Si ou se dezagreyab, enkyete, pè, lonely, oswa ensiste
 • Lè ou gen enkyetid, kesyon, oswa dout sou lafwa ou oswa kwayans espirityèl
 • Lè pèsonèl lopital bezwen konsèy espirityèl ak sipò

Resous pou swen espirityèl

Edikasyon Pastoral Klinik

Stony Brook University Hospital gen sèlman pwogram Edikasyon Pastoral Klinik (CPE) ki akredite ACPE nan Konte Suffolk, NY.

APRANN PLIS

Ekip Swen espirityèl nou an

Rankontre manm ekip swen angaje nou an.

APRANN PLIS

Dènye Mizajou
11/04/2022