Relasyon kominotè

"Ankouraje amelyore aksè a swen sante ak fè pwomosyon yon kominote an sante" 

Depatman Relasyon Kominotè angaje pou ede moun ak òganizasyon jwenn aksè nan sèvis nan Stony Brook Medicine. Lè patenarya avèk òganizasyon ki baze nan kominote nou fè efò pou amelyore kondisyon sante kominote a. Atravè enfòmasyon sante ak pwomosyon sante / konferans prevansyon maladi, atelye ak egzamen nou pèmèt moun yo viv lavi sante.

Sèvis nou yo kowòdone ak depatman klinik Stony Brook Medsin yo epi yo enkli:

188 Belle Mead Road
E. Setauket, New York 11733
Tel: (631) 444-5250       
Faks: (631) 444-5255

Pou plis enfòmasyon, tanpri rele HealthConnect® nan (631) 444-4000.