Relasyon kominotè

Biwo Relasyon Kominotè Inivèsite ak Lopital la pran angajman pou ankouraje kominikasyon, bati relasyon, fasilite pwogram ak pwomouvwa inisyativ ki ede amelyore sante ak byennèt ak kalite lavi jeneral nan kominote nou yo. Nou travay kole kole ak moun ak òganizasyon nan reponn a bezwen sante kominote a epi konekte moun ak sèvis ak resous nan Stony Brook Medicine. 

Anplwaye Stony Brook Medicine yo montre kijan pou yo itilize yon estetoskop.

Angaje nan kominote nou yo 

Relasyon Kominotè sipèvize ak sipòte yon kantite sèvis, pwogram ak inisyativ edikasyon ki ankouraje kominote ki pi an sante. Biwo nou an sèvi tou kòm yon resous pou anplwaye Stony Brook Medicine ki enterese nan patisipe ak/oswa planifye evènman kominotè ekstèn yo. 

Sèvis kominotè
 

 • Oratè Biwo: Anplwaye Relasyon Kominotè yo ka konekte ou ak yon ekspè Stony Brook Medicine pou pale nan òganizasyon w, lekòl, bibliyotèk, asosyasyon w oswa sant kominotè w la. Pwofesyonèl swen sante Stony Brook ka prezante sou yon pakèt sijè. Pou fè aranjman pou yon oratè, ranpli sa a fòm oswa rele (631) 632-6275. Tout demann oratè yo dwe soumèt omwen sis semèn davans dat evènman an.
   
 • Fwa ak Festival: Si w ap òganize yon fwa oswa festival epi ou ta renmen Stony Brook Medicine patisipe, prezante, tab/ekspozisyon, tanpri ranpli sa a. fòm oswa rele (631) 632-6275. Tout demann pou jis ak festival dwe soumèt omwen uit semèn davans dat evènman an. 
   
 • Sante ekran: Pwofesyonèl swen sante Stony Brook bay yon varyete tès depistaj sante. Vizite la kalandriye evènman yo pou aprann plis sou tès depistaj sante k ap vini toupre w. 

Angajman kominote a
 

 • HOPE: La Health Occupations Partnership pou Ekselans (HOPE) pwogram ofri insight ak konsèy pou elèv lekòl segondè ki enterese nan pouswiv karyè nan swen sante. Pwogram nan ap chèche diminye diferans nan swen sante lè li ogmante kantite founisè swen sante ki soti nan kominote ki pa sèvi ak moun ki pa reprezante yo. Kounye a pwogram nan ouvri pou elèv Brentwood, Longwood ak Wyandanch High Schools. 
   
 • Doktè Retounen nan Jou lekòl la: An kolaborasyon ak Renesans Lekòl Medsin ak fakilte ki soti nan Depatman Fanmi, Popilasyon ak Medsin Prevantif, Biwo Relasyon Kominotè a sipòte anyèl la Doktè Retounen nan Jou lekòl la chak sezon prentan. Pwogram nan ap chèche ede elèv ki soti nan kominote ki pa reprezante yo reyalize ke medikaman se yon pwofesyon ki ka rive jwenn.

Pwogram ak Evènman Kominotè
 

 • Jounen CommUniversity: Evènman anyèl la, ki mete aksan sou kanpis Stony Brook la atravè aktivite pratik, entèaktif, amizman ak mini-chikasyon ki fè reflechi, gratis epi ouvè a piblik la. 
 • Jwèt Dragon bato ras: Aplodi Stony Brook University ak Stony Brook Medicine nan anyèl la Port Jefferson Dragon Boat Race Festival. Chak ane, ekip atravè Long Island ak New York konpetisyon pou dwa vante ak yon chans pou genyen lò. 

 • Mall Walkers: Mache se yon egzèsis aerobic ki pa gen anpil enpak, ki pa gen anpil risk e ki fasil ki kondisyone kè w ak poumon w pandan w ap angaje tout kò w. Nou Mall Walkers Club rankontre nèf fwa pa ane nan Smith Haven Mall, ki ofri anviwònman pafè ki enpèmeyab pou mache. 

Vizite Stony Brook Medsin Kalandriye Evènman pou eksplore lòt evènman kominotè ak pwogramasyon.

 

Kontakte Nou

Erika Karp
Reprezantan Relasyon Kominotè 
Biwo Gouvènman ak Relasyon Kominotè
erika.karp@stonybrook.edu 
(631) 631-632-6275 
 
Stony Brook University
Relasyon Kominote Lopital
Building Administrasyon 250 
Stony Brook, NY 11794-1131
Dènye Mizajou
07/14/2022