Smith Haven Mall Walkers Club

Stony Brook University Hospital nan Smith Haven Mall, ki patwone ko-patwone, Mall Walkers Club la rankontre nèf fwa pa ane nan Food Court nan Smith Haven Mall. Manm yo resevwa yon ti goute gratis epi yo tande yon konferans enfòmatif a 10:30 am. Kèk reyinyon ap gen tou tès depistaj tansyon.

Mall Walkers Club la rankontre janvye jiska jen, ak septanm rive novanm - toujou nan yon Mèkredi.
Vin jwenn nou!

2024 Dat:

Mèkredi, Janvye 31
Mèkredi, Fevriye 28
Mèkredi, mas 27
Mèkredi, Avril 24
Mèkredi, Me 29
Mèkredi, jen 26
Mèkredi 25 septanm
Mèkredi, Oktòb 30
Mèkredi, novanm

Pou plis enfòmasyon, kontakte nou nan (631) 632-6275. Oswa klike isit la pou enskri epi vin yon manm.

Mèsi a Smith Haven Mall Starbucks pou don jenere yo nan kafe. 

Dènye Mizajou
10/06/2022