Pwogram Edikasyon Sante k ap kontinye

Stony Brook Medsin ofri yon varyete pwogram edikasyon kontinyèl, seminè ak atelye. Anba a se yon BECA de sèlman kèk nan pwogram nou an. Pou yon lis konplè, ki gen ladan dat ak lè pou evènman espesifik, tanpri, al gade nan nou an Kalandriye Evènman.

Swen Sante Alzayme a Pratik Èd Atelye
Yon 4-pati atelye ede pratik pou moun kap bay swen ki kouvri sijè sa yo: Apèsi sou Medikal, Jesyon Pwoblèm Konpòtman, Pwoblèm Kominotè / Swen Kesyon ak Pwoblèm Legal ak Finansye.

Swen Opresyon ak Prevansyon (Entegratif)
Disponib pou pasyan opresyon ane 12 ki gen laj ak pi gran, seri sa a nan kat sesyon gwoup ki fèt pa Divizyon nan Byennèt ak maladi kwonik nan Depatman Medsin Fanmi revize eta nan jesyon medikal la medikal, deklannche, prevansyon, ak itilizasyon apwopriye nan inala, epesè ak mèt koule pik. Sijè adisyonèl nan diskisyon yo enkli: nitrisyon, sipleman nitrisyonèl, manje antye ak remèd fèy, egzèsis pou l respire, jesyon estrès, masaj, tèt-hypnosis, meditasyon, ak simagri gide. Enskripsyon limite, pifò asirans pwogram aksepte.

Retounen & Janm, kou & bra Seminè Doulè
Kolòn vètebral la ak Scoliosis Center nan Stony Brook University Medical Center, ki espesyalize nan dyagnostik la nan kondisyon divès kalite epinyè, ofri seminè gratis enfòmatif sou do ak janm doulè ak kou ak doulè bra. Seminè yo kouvri anatomi nan do a ak kou, divès kondisyon ki lakòz doulè, ak opsyon tretman.

Edikasyon Kansè Tete
Pou gason ak fanm ki te dyagnostike ak kansè nan tete ak pou piblik la an jeneral, gwoup sa a sipò kontinyèl patwone pa Carol M. Baldwin tete Sant lan Sant karakteristik espesyalis envite espesyalis ki ofri enfòmasyon sou yon varyete sijè. Gwoup la satisfè chak mwa nan Holiday Inn Express la, Stony Brook.

Pwogram edikasyon kadyak pou pasyan ak fanmi
Yon pwogram konsyantizasyon maladi ksyòm semenn ki fèt pa pwofesyonèl swen sante ki vize pou bay pasyan, fanmi ak zanmi ki gen yon BECA complète de sante kè ak enfòmasyon enpòtan sou faktè ki enfliyanse maladi kè. Kou Fòmasyon CPR yo ofri patisipan yo nan konjonksyon avèk pwogram lan. Enskripsyon yo mande yo.

Sant pou Pwogram Edikasyon Miltip Ranplasman
Aprann sou pwotèz, aparèy asistans, pwoteksyon jwenti ak teknik konsèvasyon enèji pou aktivite nan lavi chak jou, travay ak lwazi nan Centre Joint Replacement Stony Brook University Medical Center la. Sant la ofri klas preoperativ pou pasyan ki pral sibi operasyon ranplasman jwenti yo ak seminè edikasyon kominotè chak mwa sou doulè anch ak jenou.

Dyabèt Self-Management Education Classes
Yon pwogram edikasyon konplè 3-jou ki kouvri planifikasyon repa, siveyans glikoz san, egzèsis, itilizasyon medikaman, konplikasyon egi ak kwonik, estrès, vwayaj, vakans ak resous kominotè. Asirans aksepte kote sa aplikab.

Dyabèt Club / Pumpers Club
Rankontre ak pataje eksperyans ak lòt moun ki gen dyabèt, aprann ki sa ki nan nouvo nan resous, rechèch ak teknoloji epi pou yo jwenn kesyon reponn. Pou granmoun ki gen dyabèt ki sou ponp lan ensilin oswa ap konsidere li.

Gwoup Sesyon pou pasyan ki gen kansè nan tete
Stony Brook Inivèsite Medikal Center nan Divizyon nan Byennèt ak maladi kwonik fè de sesyon gwoup pou pasyan ki gen kansè nan tete. Evalyasyon endividyèl brèf yo swiv nan sesyon sou nitrisyon ak medikaman lide / kò. Enskripsyon limite a sa sèlman patisipan yo. Pifò asirans plan aksepte.

Hip ak jenou Doulè Seminè
Seminè gratis sou anch ak jenou doulè yo regilyèman anime pa Stony Brook Joint Ranplasman Center la. Seminè yo enkli yon BECA sou anatomi an nòmal nan anch lan ak jenou, kòz yo divès kalite anch ak jenou doulè, siy ak sentòm nan yon pwoblèm anch oswa jenou, kòman ou kapab jwenn yon dyagnostik bon nan doktè ou, ak tretman ki gen ladan rejim alimantè, nitrisyon, fè egzèsis, medikaman ak operasyon.

Endividyèl Medikal Nitrisyon Terapi
Timoun ak adilt ki gen rapò ak medikal ki gen rapò ak nitrisyon, tankou dyabèt, dyabèt jestasyonèl, tansyon wo, kolestewòl, trigliserid segondè, kondisyon gastwoentestinal, obezite, kansè, ak manje maladi yo envite yo patisipe nan sesyon medikal terapi endividyèl ki te dirije pa rejim alimantè ki anrejistre ak nitrisyonis. Sesyon terapi konpoze de yon evalyasyon nitrisyon plen ki gen ladan istwa medikal, konsomasyon dyetetik, konsomasyon siplemantè, konpozisyon kò ak travay san ki disponib; yon plan swen endividyalize, ki gen ladan rekòmandasyon aktivite dyetetik ak fizik; edikasyon ak konsèy lè l sèvi avèk materyèl edikasyon inik ak efikas pou nitrisyon; ak evalyasyon sou efikasite nan plan ou ak modifikasyon ki apwopriye ki gen ladan konsèy nan lavi nan tout pwogram nan. Espò nitrisyon, preskripsyon rejim alimantè ak konsèy yo disponib tou. Maten oswa apremidi sesyon yo ofri sou madi, mèkredi ak jedi. Pifò asirans pwogram aksepte.

Ti bebe ak tibebe masaj
Sa a pwogram 3-sesyon ki fèt pa yon terapis masaj ki gen lisans ak enstriktè masaj tibebe / timoun ki sètifye bay enstriksyon pou paran yo nan teknik masaj pou kalme yon tibebe ki anpeche, diminye estrès ak doulè, soulaje sentòm gaz ak kolik epi devlope ladrès enpòtan lyezon. Klas pou ti bebe twò bonè oswa medikal frajil yo disponib tou. Timoun ki gen laj yo akeyi. Pote ti bebe oswa poupe ak yon dra piti.

Lipid Pwogram Gwoup Vizit
Stony Brook Inivèsite Medikal Center nan Divizyon Byennèt ak maladi kwonik nan Depatman Medsin pou Fanmi fè kat vizit gwoup 2 èdtan pou pasyan ki gen lipid ki wo (grès ki gen ladan kolestewòl). Apre yon evalyasyon kout, endividyèl, sesyon gwoup konsantre sou sa ki fè grès - ki gen ladan kolestewòl ki wo oswa ki ba; chanje lipid ak ensilin nivo ak manje antye ak sipleman; jenetik yo nan fòmasyon lipid; medikaman anti-lipid, itilizasyon apwopriye yo ak efè segondè yo ak wòl egzèsis ak rediksyon estrès nan chanje nivo lipid ak ensilin. Pifò asirans plan aksepte.

Gade bon ... Santi pi bon pwogram (pou pasyan kansè nan tete)
Ofri nan konjonksyon avèk Sosyete Ameriken Kansè pou pasyan kansè fi. Sa a gratis, pwogram 2-èdtan fasilite pa yon cosmetologist ki gen lisans. Perch yo disponib nan pasyan ki gen pèt cheve. Enskripsyon yo mande yo

APRANN MWEN Antre nan fanmsaj yo Stony Brook pou yon aswè enfòmatif nan konvèsasyon, kesyon ak repons, ak yon toune nan Travay la & akouchman, pepinyè & inite apre akouchman. Sesyon yo ap fèt nan premye jedi nan mwa a soti nan 7-8 pm nan syans konferans lan Syans Sante. Pou plis enfòmasyon ale nan www.stonybrookmidwives.com

Pwogram MOMS
Depatman Obstetrik & jinekoloji nan Stony Brook University Medical Center bay swen prenatal total manman Medicaid ki kalifye manman lespwa nan pwogram MOMS li yo. MANMAN yo kouvri swen medikal, edikasyon sante, konsèy nitrisyonèl, klas prenatal, sèvis laboratwa, swen dantè, sante mantal, asistans avèk transpò ak rekòmandasyon nan Pwogram WIC. Yo bay èd pou aplike pou avantaj Medicaid yo.

Osteoporoz Fòm Pwogram
Pou moun dyagnostike oswa nan risk pou maladi osteyopowoz la, kou sa a fèt pou amelyore konpreyansyon ou sou mekanik kò apwopriye pandan aktivite k ap viv chak jou pou diminye efè osteyopowoz la. Patisipan yo mande pou yon referans doktè ki gen ladan yon dyagnostik ak demann pou evalyasyon terapi fizik ak tretman. Klas yo fonksyone Depatman Fizik ak Operasyon Terapi ki pa entène ak Stony Brook University Medical Center.

Osteyopowoz Prevansyon ak Jesyon Seri
Fonksyon divizyon medsin familyal ak maladi kwonik Depatman Divizyon Medsin Familyal la, seri twa vizit gwoup sa yo enkli evalyasyon, evalyasyon ak entegrasyon tretman holistic pou ogmante tretman konvansyonèl pou prevansyon ak jesyon osteyopowoz. Teknik siveyans konvansyonèl ak entèvansyon medikal ak terapi ranplasman òmòn ak medikaman tou kouvri.

Pedyat sante klinik kè
Divizyon Kadyoloji Pedyatri ofri yon klinik risk pou timoun 8-18 ane ki gen laj ak faktè risk pou maladi kè tankou kolestewòl, obezite ak tansyon wo. Sa a 12-semèn konsèy nitrisyonèl ak pwogram egzèsis satisfè de fwa nan yon semèn.

Kou Edikasyon Prenatal
Pou fanm kap delivre nan Stony Brook University Medical Center klas edikatif sa yo ankouraje pi bon sante matènèl, fetis ak tibebe ki fèk fèt. Sijè diskisyon yo enkli: Rete an sante pandan gwosès, bay tete ak chwa pou bay tibebe manje, prepare pou travay ak akouchman ak pran swen tèt ou ak ti bebe nan kay la. Enskripsyon obligatwa.

Preparasyon pou Operasyon Tete oswa Rekonstriksyon an
Ki fèt pou ede fanm ki pral sibi operasyon mantalman prepare pou eksperyans la. Te anseye pa Pwofesyonèl Enfimyè ki itilize teknik lide-kò, patisipan yo ap resevwa yon liv enstriksyon ak detant kasèt.

Pre-operasyon Tours pou paran yo ak timoun yo
Pou familyarize ou ak anviwònman Sant Medikal la epi ede fasilite pè ak enkyetid nan entène lopital, espesyalis lavi timoun Stony Brook University Medical Center disponib pou fè vizit paran ak timoun. Anplis touris vizitè yo nan sal lopital la, chanm ak sal operasyon yo, yo disponib pou reponn kesyon ak sijesyon akeyi sou kòman yo fè entène lopital pitit ou a konfòtab ke posib.

Pwostat Kansè Depistaj
Kansè nan kansè nan pwostat gen ladan yon tès san gratis PSA ak yon egzamen rektal. Depatman Urology ofri tès gratis sou randevou nan Sant Medikal Inivèsite ak nan Stony Brook Medical Park. Pou yon randevou rele Èd la Kansè nan 1.800.862.2215. Depistaj yo disponib tou Lendi maten ak Jedi apremidi nan Hampton Bays Life Care Center. Pou yon apèl randevou 631.723.5000.

Kou Sèjan
Nouvo ti bebe sou wout la? Chapit Manman-Baby nan Stony Brook University Medical Center ofri klas chak semèn nan 4: 00 pm nan Mèkredi pou paran ak timoun ki prepare pou chanjman ki vini ak yon nouvo ti bebe nan kay la. Itilize yon fim rakontre pa timoun yo, konbine avèk manifestasyon nan ki jan yo kenbe, manje ak chanje yon kouchèt, pwogram èdtan sa a long la gratis. Klas yo konkli ak yon toune nan pepinyè ki fenk fèt la, yon kesyon ak repons peryòd ak yon sètifika "Big Sister / Big Brother". Klas yo ta dwe pwograme omwen yon mwa avan dat akòz.

Sib Fòm pou Pwogram Jesyon Pwa
Adilt ki gen jesyon pwa oswa lòt pwoblèm ki gen rapò ak sante tankou tip dyabèt 2, tansyon wo oswa kolestewòl ki wo yo envite nan enskri nan Pwogram Fòmasyon pou Timoun Stony Brook University Medical Center a. Chak sesyon yon sèl-èdtan sesyon gid patisipan yo devlope ladrès ki baze sou rechèch pou fasilite pèdi pwa gradyèl ak pèmanan nan estrateji endividyèl ak objektif. Gen yon frè pou pwogram sa a.

Sèvis Medsin vwayaj
Sèvis Medsin Travel Stony Brook University Medical Center anplwaye pa espesyalis ki gen lisans pou administre vaksen komen ak ra yo, yo ofri vaksen, aksè nan yon baz done vwayaj atravè lemond destinasyon, evalyasyon sante nan pòs-vwayaj, konsèy pou kondisyon medikal ki deja egziste ak evalyasyon pou maladi twopikal.

Pwogram WIC
Depatman Medsin Familyal Stony Brook University Medical Center ofri pwogram WIC pou fanm, tibebe ak timoun nan kominote a. Ou ka enskri nan pwogram sa a menm si ou pa yon rezidan legal (kat vèt pa bezwen) oswa sitwayen Ameriken; si ou pa gen yon nimewo sosyal; si ou resevwa koupon pou manje, asistans piblik, oswa Medicaid; oswa, si ou se yon elèv etranje ki gen yon V-F1 Visa. 

 

 Pou plis enfòmasyon, tanpri rele HealthConnect® nan (631) 444-4000.