Konnen dwa ou

Nan Stony Brook Medicine, nou kwè nan konesans pasyan ak otonòm. Tanpri revize seksyon yo sou bò gòch la - Deklarasyon Dwa Pasyan an, Deklarasyon Dwa Paran an, Pwokirasyon Swen Sante / Will Living, ak lòd DNR - pou aprann plis sou règleman ak lwa enpòtan sa yo.