HealthConnect®

Asistans telefòn Stony Brook Medikaman an, HealthConnect®, (631) 444-4000, se anplwaye pa enfimye anrejistre ak lòt pwofesyonèl swen sante. The Kansè Helpline, (800) 862-2215, anplwaye pa yon enfimyè nkoloji ki disponib pou reponn kesyon ou yo ak ede konekte ou ak yon doktè. Doc-a-Doc® (800) MDS-3322, se doktè nou an dokiman referans doktè.


HealthConnect®

Stony Brook Medikaman HealthConnect® sistèm bay doktè kominotè yo ak pasyan potentiels ki gen yon lyen dirèk ak doktè ak sèvis medikal nan Stony Brook. Apèl ki vle enfòmasyon sou sèvis medikal, referans doktè oswa orè randevou yo ka rele HealthConnect®, liy èd konsomatè nou an, nan (631) 444-4000. Sistèm nan ofri tou doktè doktè referans liy, Doc-to-Doc®. Liy sa a ede doktè kominote a pou jwenn kòlèg doktè nan Stony Brook pi vit posib.

View ak / oswa telechaje nou Sèvis Enfòmasyon sou Sante .pdf

 


Kansè Helpline

Nimewo nimewo asistans kansè a se (800) 862-2215.
Liy la disponib Lendi jiska Vandredi 8: 30 am pou 6: 00 pm.

Deteksyon bonè nan kansè se pi bon fason pou asire pi gwo chans pou geri. Èskliyan san konte Stony Brook Medikaman an ankouraje w pou aji ak ogmante opòtinite pou deteksyon bonè. Li fasil pèsonèl, ak konfidansyèl. Se sèl sèvis piblik nan kalite li sou tout Long Island anplwaye pa yon enfimyè nkoloji. Enfimyè nou an fè li fasil pou ou pou w poze kesyon. Kòm yon enfimyè onkolojik ki gen eksperyans sou rezo eta-of-atizay sa a, pwofesyonèl sante enfimyè nou yo sansib nan bezwen espesifik ak enkyetid nou yo.

Stony Brook Medikaman Kansè Helpline onkoloji enfimyè a pral travay avèk ou pou asire ke ou jwenn enfòmasyon aktyèl egzat. Tout sa yo sipòte pa yon baz done ak dènye enfòmasyon ki soti nan Stony Brook Medsin, Enstiti Nasyonal Kansè, Sosyete Ameriken Kansè, ak tèks referans apwouve. Stony Brook Kansè Helpline enfimyè ka ede ou avèk kesyon sou prevansyon, risk, tès depistaj, deteksyon, dyagnostik, tretman, dezyèm opinyon, ak rechèch aktyèl. Si ou pa konprann tèminoloji a, enfimyè nou an ap eksplike sa mo yo vle di. Si ou bezwen plis pase enfòmasyon sèlman, enfimyè kansè a ka koresponn ak ou avèk doktè oswa sèvis kominotè ou ka bezwen. Li nan ki senp.

Doktè yo ak syantis yo nan Stony Brook Medsin yo toujou devlope, tès, ak rafine nouvo tretman ki bay espwa pasyan kansè jodi a. Gen itilizasyon inovatif nan teknoloji mete sant lan nan forefront nan rechèch kansè ak tretman. Espesyalis kansè Stony Brook yo disponib pou trete tout fòm kansè epi genyen zòn ki enterese espesyal nan tete, po, gastwoentestinal, jinekolojik, urologic, nerolojik ak kansè nan poumon.

Si ou ta renmen yon randevou pou yon egzamen, yon rekòmandasyon nan youn oswa plis nan espesyalis kansè nou yo, oswa yon dezyèm opinyon, enfimyè nou yo ka pran yon randevou pou ou ak yon espesyalis nan zòn ou an konsène.

 

Lyen sa yo gen ladan enfòmasyon ki gen anpil valè sou kansè:

View ak / oswa telechaje nou Sèvis Enfòmasyon sou Sante .pdf

 


Doc-a-Doc®

Lè ou ap bourade pou tan, bagay la pase ou bezwen se pwoblèm pou rive yon kolèg ak ki moun ou vle konfere. Epi, nan laj teknolojik avanse nan sistèm otomatik rele, nou konnen ki jan fwistre li se fè fas ak yon seri de vwa lapòs bwat ak pouse-bouton sistèm repons. Ki sa ou reyèlman vle se yon moun nan fen a lòt nan telefòn nan ki bay èd memwa ak pèsonèl.

DOC-TO-DOC® ekspreseman pou ede doktè kominote a ak anplwaye yo jwenn aksè nan tout kalite sèvis disponib nan Stony Brook Medicine. Yo rele chak apèl avèk efikasite ak efikasite, san yo pa tann tan yo ak chanje soti nan yon ekstansyon nan yon lòt ki ka gaspiye tan valab doktè a.

Ekipe ak yon rezo òdinatè eta-of-atizay la, pwofesyonèl sèvis nou yo ap asire w ke ou konekte ak doktè ou bezwen an. Konseye telefòn ou ap rete sou liy lan avèk ou jiskaske koneksyon ou te fèt. Angajman DOC-TO-DOC a pou sèvis pèsonalize asire ke apèl yo pa pèdi oswa transfere plizyè fwa.

(* Pdf dosye yo dwe li ak Adobe Acrobat Reader. Ou ka telechaje vèsyon an dènye nan Adobe Acrobat isit la pou gratis.)

 

Pou plis enfòmasyon, tanpri rele HealthConnect® nan (631) 444-4000.

 

REMAK: Tanpri met nan tèt ou ke enfòmasyon medikal yo jwenn sou sit sa a ak lòt sit entènèt pa gen entansyon ranplase sèvis yo nan yon pwofesyonèl swen sante ki resevwa fòmasyon oswa yo dwe itilize kòm yon ranplasan pou konsèy medikal la nan doktè. Itilizatè a ta dwe regilyèman konsilte yon doktè nan tout zafè ki gen rapò ak sante li, epi sitou nan respè nenpòt ki sentòm ki ka mande pou dyagnostik oswa atansyon medikal.