Senk lekòl pwofesyonèl genyen lekòl ki nan Syans Sante yo. Avèk yon enskripsyon aktyèl sou 3,000, elèv yo ofri yon gwo spectre akademik solid satisfè objektif edikasyonèl yo ak pwofesyonèl yo.