Lopital

 

Stony Brook Medsin ap fè patenarya avèk lopital soti nan Manhattan pou Montauk pou kreye yon rezo klinik entegre pou sèvi rezidan yo nan Long Island ak apre.

Nan mwa Out 2016, Stony Brook Medicine ak sistèm Sistèm Sante Sinayi a te antre nan yon akò afilyasyon ki gen ladan kolaborasyon sou rechèch ak pwogram akademik yo. Patenarya swen nan klinik yo tou nan devlopman. Enstitisyon yo de te lanse patenarya pou ogmante synergies akademik ak rechèch ak pou ankouraje dekouvèt, bay esè klinik elaji pou toude enstitisyon, ak reyalize avans nan konpreyansyon ak tretman maladi ..

Nan akò separe, Stony Brook Medicine se tou afilye ak Southampton Lopital ak Lès Long Island Hospital nan East End Long Island.

MOUNT SINAI PARTNERSHIP
Mòn Sinayi patenarya a pral revolusyone rechèch medikal pa konbine ekspètiz nan de premye minis lekòl medikal. Mount Sinai ak Stony Brook pral kolabore pou devlope yon pakèt pwogram rechèch nan domèn tankou jeni byomedik ak syans òdinatè; dekouvèt dwòg ak syans medsin chimi; nerosyans, newoloji ak sikatrisy; debaz byoloji ak terapetik roman; ak, sante piblik ak sistèm sante.

Alyans lan pral kapitalize sou ekspètiz Stony Brook nan matematik, pèfòmans ki gen anpil pèfòmans, imaj, ak syans fizik ak chimik, ak fòs Mòn Sinayi a nan rechèch biomedik ak klinik, ak règleman sante ak rezilta.

Atravè patenarya a, lekòl yo ap devlope pwogram gradye ansanm ak pwogram medikal medikal nan tout domèn yo, k ap pran fòs nan pwogram enstitisyon mèt ak doktè ki deja egziste nan chak enstitisyon. Elèv yo ap gen opòtinite pou yo pran kou sou kanpis yo, sa ki pèmèt yo aprann nouvo teknik ak elaji kapasite aprantisaj yo. Mòn Sinayi a ak Stony Brook ap konstwi tou pwogram ete pou etidyan ki gradye, gradye, ak etudyan.

Mòn Sinayi ak Stony Brook pral envesti yon konbine $ 500,000 pou lanse pwogram pilòt ak konpetisyon inik, avèk entansyon pou resevwa finansman ekstèn kolaborasyon. Pwojè yo pral detèmine ak sipèvize yon komite ki konpoze de twa reprezantan ki soti nan chak enstitisyon.

OSWA ENFÒMASYON SOU OSWA ENFÒMASYON
Nan mwa janvye 2015, Inivèsite Eta New York (SUNY) Komite administratè yo te apwouve afilyasyon te planifye nan Stony Brook Medicine, ak Southampton Hospital. Sijè a apwobasyon leta final la, etablisman an kabann 125 pral rantre nan sistèm swen medikal Stony Brook, tankou de lopital yo travay pi byen amelyore kalite swen sante ak aksè, kowòdinasyon swen ak efikasite pou pasyan yo.

Epi nan mwa me 2016, Konsèy Administrasyon SUNY yo te apwouve afilyasyon pwopozisyon Stony Brook Medikaman ak Lopital Long Island (ELIH), yon lopital 90-kabann nan North Fork Long Island.

Stony Brook te jwi relasyon alontèm ak tou de lopital nan bay sèvis swen sante pou East End Long Island pou anpil ane. Koulye a, nou ap bati sou kolaborasyon nou yo bay swen nan fason ki menm plis konplemantè, efikas ak efikas.

Pasyan yo ap benefisye de afilyasyon sa yo paske yo ede lopital yo matche ak nivo swen yo bay nivo swen ki nesesè yo. Yo menm tou yo ede adrese defi refòm swen sante yo lè yo kiltive yon rezo, pi fò rezo nan lopital ak founisè swen sante pou amelyore efikasite, depans kontwòl ak swen kowòdone pi byen nan tout Konte Suffolk.

Apwobasyon annatant pa ajans regilasyon ak divès kalite Eta New York, afilyasyon sa yo pral pote ansanm entimite a ak aksè nan lopital kominote-wo kalite yo avèk resous espesyal nan klinik ak pwogram edikatif nan yon sant medikal akademik, nan yon tan konplemantè.

Vizyon nou se pou kreye sistèm pou livrezon swen sante pre-eminan pou Long Island, k ap travay an kolaborasyon avèk Mount Sinai, Southampton Lopital, Lopital Long Island ak lòt lopital rejyonal, founisè swen sante ki pa okipe, òganizasyon jesyon swen, òganizasyon ki baze nan kominote a, konpòtman founisè sante ak pratik doktè kominote a.