Lopital

 

Stony Brook University Hospital se pami pi gwo 1% lopital nan nasyon an ak sèl nan Long Island. Nou akonpli sa ak plis pase 1,400 doktè nan prèske 150 espesyalite, yon rezo kat lopital ki kouvri tout Konte Suffolk, yon etablisman enfimyè ki gen 350 kabann pou veteran yo ak 216 lokal swen sante anbilatwa ki baze nan kominote a.
Dènye Mizajou
02/27/2023