Lidè lidèchip

Harold L. Paz, MD, MS

Mas se Mwa Istwa Fanm yo, yon moman pou onore plizyè jenerasyon fanm pyonye ki te ede konstwi ak fòme peyi sa a, epi pou komemore wòl enpòtan fanm yo te jwe atravè listwa Ameriken an.

Tèm Mwa Istwa Fanm 2022 la se “Ofri gerizon, ankouraje espwa.” La National Women's History Alliance dekri sa kòm yon omaj pou travay san rete moun k ap bay swen yo ak travayè premye liy yo pandan pandemi sa a k ap kontinye epi tou kòm yon rekonesans pou plizyè milye fason fanm nan tout kilti te bay ni gerizon ak espwa pandan tout listwa. Swen sante Ameriken te toujou benefisye de travay san pran souf fanm geriseuz yo ak pwofesyonèl swen sante yo, epi Mwa Istwa Fanm yo bay opòtinite pou yo rekonèt kontribisyon yo epi onore reyalizasyon yo.

Gen kèk nan fanm ki pi remakab nan istwa ki te travay nan swen sante. Yon egzanp remakab se Elizabeth Blackwell, MD, premye fanm Ozetazini ki te fè yon diplòm medikal. Li te gradye premye nan klas li nan Geneva Medical College nan New York an 1849. An 1857, Doktè Blackwell te pran aksyon pou pave wout la pou moun ki te vin apre li yo, nan louvri New York Infirmary pou Fanm ak Timoun ak yon misyon bay. pozisyon pou fanm doktè.

Nou sonje epi admire Doktè Rebecca Lee Crumpler tou, ki te premye fanm Nwa Ozetazini ki te resevwa yon diplòm medikal nan New England Female Medical College an 1864. Doktè Crumpler te fè fas ak simonte obstak redoutable ki te anpeche anpil Ameriken Nwa pouswiv karyè. nan medikaman.

Genyen inonbrabl egzanp fanm atravè swen sante ki te kraze limit epi dedye lavi yo nan gerizon ak espwa, pandan y ap kreye yon chemen pou lòt fanm yo swiv. Tèm Mwa Istwa Fanm ane sa a se yon pati nan eksperyans nou viv chak jou nan Stony Brook Medicine. Nou selebre youn nan pwòp egzekitif nou yo, Carol Gomes, ki se premye fi CEO ki dirije Stony Brook University Hospital.

Nou onore tou pou nou rekonèt tout doktè, enfimyè, enfimyè pratikan, pwofesyonèl sante mantal, travayè sante piblik, famasyen, pwofesè, syantis ak chèchè ki gen angajman pou sante ak byennèt lòt moun se pa sèlman yon pwofesyon, men se lavi yo. travay.

Avèk konsantre ane sa a sou bay gerizon ak espwa, nou selebre fòs, entèlijans, ak rezistans tout fanm pandan Mwa Istwa Fanm yo.
 

Hal Paz, MD, MS
Egzekitif Vis Prezidan
Syans Sante
Stony Brook University