Lidè lidèchip

Harold L. Paz, MD, MS

Kòm premye Vis Prezidan Egzekitif Stony Brook University nan Syans Sante, pi gwo priyorite mwen se ankouraje ekselans mondyal ki renome atravè avansman ak aliyman estratejik misyon klinik, rechèch, edikasyon ak sèvis kominotè nou yo atravè Stony Brook Medicine ak Stony Brook University.

Mwen se kouran pa opòtinite sa a ak kontan yo rantre nan nou tout nan yon kanpis vibran syans sante ki se lakay yo nan senk lekòl syans sante, yon 624-kabann nasyonalman renome swen siperyè ak sekirite lopital nèt pou tout rejyon an, yon eta-of- Sant kansè atizay la, yon nouvo Lopital pou Timoun yo, de lopital sou East East Long Island ak plis pase 230 biwo pou pasyan ekstèn. Mwen konnen prèske 12,000 fakilte ak anplwaye Stony Brook Medicine pran angajman pou bay swen mondyal konpasyon pou pasyan nou yo.

Pandan ke pandemi an ap kontinye defi nou tout nan fason nou pa janm imajine, Stony Brook Medsin ap kontinye briye nan inovasyon, rechèch ak swen pasyan yo. Soti nan laboratwa iCREATE Stony Brook Inivèsite a deplwaye resous li yo fabrike plak pwotèj figi asire anplwaye nou yo te gen ase PPE etabli premye klinik la swen pòs-COVID sou Long Island, repons COVID nou an ap kontinye mennen wout la.

Pa janm te gen yon tan pi difisil nan swen sante, men an menm tan an, pa janm te gen yon tan plis enteresan ki te ranpli avèk opòtinite. Avèk nouvo dekouvèt medikal, nouvo sèvis, nouvo patenarya, ak nouvo lidèchip ak lide pwogresif, Stony Brook Medsin ap deplase pi vit pase nou janm genyen anvan kòm yon lidè nasyonal nan inovasyon swen sante ak ekselans.
 

Hal Paz, MD, MS
Egzekitif Vis Prezidan
Syans Sante
Stony Brook University