Founisè Swen Primè yo

Founisè swen prensipal nou yo bay swen medikal konplè nan yon fason ki respekte e san jijman. Founisè yo enfòme sou kondisyon medikal ki pi komen nan mitan moun LGBTQ *. Ou kapab fè konfyans founisè swen primè ou pou ofri tès prevantif ki apwopriye dapre bezwen espesifik ou ak anatomi. Founisè yo kolabore ak lòt subspecialists yo bay swen miltidisiplinè nan yon anviwònman akeyan.

Founisè pou granmoun

Konsèy doktè ki sètifye ki bay swen medikal konplè pou pasyan granmoun ki gen maladi egi oswa kwonik ak yon konsantre sou prevansyon.

Founisè Medsin Fanmi yo

Doktè Eric Lella
Doktè Eric Lella
 Edie Windsor Sant
631 287-5990
pou yon randevou

Founisè Medsin Entèn / Pedyatri

Nou bay bon jan kalite sèvis swen prensipal pou tout fanmi an, tankou ti bebe, timoun ak granmoun.

Founisè Medsin adolesan yo

Nou bay sèvis swen konsiltatif ak konsiltasyon konplè ki apwopriye pou devlopman yo pou moun ki gen laj 12-25 ane. Misyon nou se edike ak pèmèt adolesan yo ak jenn adilt yo pran desizyon ki an sante, evite konpòtman ki gen anpil risk, chèche byennèt epi devlope abitid ki ankouraje yon vi sante.
Vizite espesyalite pedyatrik nou yo - Sit entènèt Medsin adolesan