Founisè andokrin yo

Founisè andokrin nou yo gen ekspètiz nan bay konsiltasyon andokrinoloji konplè pou inisyasyon oswa kontinyasyon terapi ranplasman òmòn. Nou ede timoun, adolesan ak granmoun ansanm ak fanmi yo oswa sistèm sipò yo eksplore idantite yo. Andokrinològ pedyatrik espesyalize nan evalyasyon lè yon blokan fòme oswa òmòn ki afime sèks ka apwopriye. Nou bay referans bay chirijyen ekspè jan sa nesesè. Nou menm tou nou bay swen tranzisyonèl pou sipòte moun yo lè yo chanje soti nan yon timoun nan yon andokrinològ adilt.

Founisè pou granmoun

 

Founisè Pedyatrik yo

nil
Annette Pergamo, NP
631-444-5437
pou yon randevou

Vizite espesyalite pedyatrik nou yo - Sit wèb Pedyat Endocrinoloji

Dènye Mizajou
07 / 11 / 2022