Konsèy pou soti

 1. Konsèy pou sotiPran pasyans ak tèt ou. Li pa nesesè yo di tout moun nan yon fwa. Pran tan ou.
 2. Sèlman soti si ou santi ou an sekirite; si se bon moman ak bon moun lan.
 3. Pa pouse tèt ou.
 4. Kòmanse piti. Li ka pi fasil pou kòmanse pa di zanmi pase pa di fanmi. Jwenn alye nan fanmi ou. Si ou panse yon frè oswa yon sè oswa yon kouzen ap pi fasil pou di, kòmanse la.
 5. Devlope yon rezo sipò nan zanmi ki aksepte ak sipò.
 6. Planifye davans. Reflechi sou ki kote ou vle soti ak ki jan ou vle di li.
 7. Fè pozitif. Lè ou soti nan yon moun, ou mete ton an.
 8. Jwenn resous oswa jwenn yon konseye pou pale ak.
 9. Pa soti nan kòlè oswa vanjans.
 10. Pran pasyans ak lòt moun. Gen kèk moun ki pran plis tan dijere enfòmasyon an pase lòt moun.
 11. Reyalize ke yo ka bezwen kèk tan yo ajiste.
 12. Fè fèm. Idantifye kòm madivin, masisi, biseksyèl, oswa transganr (LGBT) oswa kèlkeswa sa mo ou itilize, si ou sèten.
 13. Mande zanmi LGBT yo pataje istwa k ap vini yo.
 14. Refere paran yo ak zanmi yo nan PFLAG oswa lòt resous ki ta ka ede.
 15. Prepare w pou diferan kalite reyaksyon.