Obstetricians nou yo ak jinekolojist ak fanmsaj fòtman kwè nan aksè egal a swen sante epi yo konprann inik OB / Gyn bezwen kominote LGBTQ * la. Yo bay swen konplè nan yon anviwònman akeyan ak nonjudgmental.

Obstetricians bay yon seri de sèvis ki gen rapò ak gwosès pou fanmi ki gen bezwen inik. Nou gen eksperyans nan bay swen woutin jinekolojik ak prenatal pou transmen epi yo te ede transmen delivre ti bebe ki an sante natirèlman. Jinekolojist travay kole kole ak sèvis yo andokrinyen ak fètilite yo kowòdone swen ak ede kreye fanmi ki an sante. Fanmsaj bay kontrasepsyon, evalyasyon STI ak tretman ak swen woutin obstetrik.

Founisè

Vizite sit entènèt OBGYN nou an

Vizite sitwèb Smithtown Women's Health

 

Pedyatrik ak adolesan jinekoloji