Founisè Maladi Enfektye yo

Moun LGBTQ * ka gen yon risk ogmante nan kontra enfeksyon seksyèlman transmisib (MST) tankou klamidya, gonore, sifilis oswa VIH. Founisè Stony Brook enfeksyon maladi yo ekspè nan dyagnostik ak trete kondisyon sa yo kòm byen ke lòt maladi enfeksyon.

Pwogram VIH nan Stony Brook, youn nan premye Sant SIDA New York yo, ofri swen konplè (ki gen ladan swen medikal ak sèvis esansyèl sipò) pou moun k ap viv ak VIH oswa ki afekte pa VIH.

Pwogram Prevansyon VIH Stony Brook la ofri edikasyon ak evalyasyon pou pwofilaks pre-ekspozisyon VIH (PrEP) pou VIH, yon medikaman ki ede anpeche kontra VIH. Moun yo ka refere yo bay founisè pou evalyasyon PrEP ak preskripsyon. Vizite sit entènèt PrEP VIH nou an oswa rele Tara nan 631-559-6138 pou plis enfòmasyon sou pwogram lan.

Founisè pou granmoun

 

Jill Douglas, NP
631-444-1667
pou yon randevou

Rita Kelly, NP
631-444-1667
pou yon randevou
 

Linda Ording-Bauer, NP
631-444-1667
pou yon randevou
nil
Jennifer Joly, PA
631-287-5990
pou yon randevou
nil
Christine Abbate, NP
631-287-5990
pou yon randevou
 

Founisè Pedyatrik yo

Tès VIH ak PrEP

Edie Windsor Sant Swen Sante