Baryatrik Operasyon ak Metabolik Pwa Sant Pèt / Jeneral Operasyon

Sant Baryatrik ak Metabolik Stony Brook nan pèdi pwa a ofri yon konbinezon ekselans chirijikal, ekspètiz entèdisiplinè ak sèvis konpasyon adapte a bezwen endividyèl ou yo. Rechèch montre kouman li difisil pou pèdi pwa nan rejim ak egzèsis pou kont li, espesyalman pou moun ki gen anpil twòp. Pou pasyan sa yo, operasyon baryatrik ofri yon chans siyifikativman pi wo nan siksè tou de pou amelyorasyon sante ak alontèm antretyen pwa. Ekip entèdisiplinè nou an konsiste de pwofesyonèl ki gen eksperyans ak kalifikasyon ki gen ladan Chirijyen baryatrik ki sètifye nan tablo a, Nitrisyonis, Sikològ, Espesyalis gastwoentestinal yo, Espesyalis dòmi ak Terapis fizik ak okipasyonèl ki kolabore pou bay yon plan jesyon endividyalize nan yon anviwònman respè, san ji ak sipò.

Vizite Sit wèb Bariatric and Metabolic Weight Loss nou an

 

Doktè Spaniolas se yon chirijyen jeneral ki sètifye nan konsèy ki trete yon pakèt pwoblèm chirijikal. Kontakte Dr Spaniolas nan 631-638-3969 pou plis enfòmasyon 

Founisè

Doktè Konstantinos Spaniolas
Doktè Konstantinos Spaniolas
Chirijyen baryatrik
Baryatrik ak metabolik pèdi pwa Sant
631-444-BARI (2274)
pou yon randevou
Dènye Mizajou
10/21/2022