Stony Brook Medsin soti ak lis fyè

Nan Stony Brook Medicine, Respè se youn nan valè debaz nou yo. Nou ankouraje yon anviwònman nan respè mityèl ak konfyans, anbrase divèsite nan moun ak panse. Nou kwè nou fè pi byen ak pi enpakan travay nou lè nou se yon òganizasyon divès, enklizif ak ekitab. Nou fyè pou rekrite ak anboche moun ki gen talan nan yon gran varyete orijin ak eksperyans. Nou fyè tou pou nou sèvi kòm yon lidè egalite nan swen sante pou kominote LGBTQ * la.

Lis Out & Proud nou an prezante Stony Brook Medsin elèv yo, k ap fòme yo, anplwaye yo, founisè yo, fakilte yo ak administrasyon ki idantifye kòm yon pati nan kominote LGBTQ * nou an. Lis sa a sèvi anbrase ak selebre divèsite; ogmante vizibilite; epi, ankouraje kominote ak kolaborasyon pou moun LGBTQ * nan Stony Brook Medicine.

Si ou ta renmen yo dwe ajoute nan lis la Out & Fyè, tanpri ranpli Deyò & Fyè Fòm. Si ou gen nenpòt kesyon, tanpri kontakte LGBTQ * Ko-Prezidan nou an: rose.cardin@stonybrookmedicine.edu


Anplwaye

Eric Abbott (Masisi)
Asosye II
Aksè Pasyan an
Stony Brook University Hospital
eric.abbott@stonybrookmedicine.edu
Pwonon: Li / Li / Li

Jillian Ayson (Madivin)
Antrenè atletik
Spesyalite zo ak misk
Stony Brook Medsin
Pwonon: Li / li / li

Kimberly Baker (Bi / Ace)
Teknisyen famasi
Famasi
Southampton Hospital
kimberly.baker@stonybrookmedicine.edu
Pwonon: Li / li / li

Val Bacot-Davis (Trans Man, Queer)
Doktè Rezidan
Stony Brook Medsin
valjean.bacot-davis@stonybrookmedicine.edu
Pwonon: Li / Li / Li

Vahni-Vishala Bernard (Biseksyèl)
Elèv Medikal
Renesans Lekòl Medsin
Vahni-Vishala.Bernard@stonybrookmedicine.edu
Pwonon: Li / li / li

Joe Bongiorno (Masisi)
TH Asistan Sipò ansèyman
Kontwòl Kabann Aksè Pasyan
Stony Brook Medsin
gaspare.bongiorno@stonybrookmedicine.edu
Pwonon: Li / Li / Li

Avery Buchanan (Masisi)
Asistan Enfimyè nan klinik
Radyoloji entèvansyonèl
avery.buchanan@stonybrookmedicine.edu
Pwonon: Li / Li / Li 

Whitney Bushey (Biseksyèl)
Asistan Administratif
Divizyon poumon, swen kritik ak medsin dòmi
Stony Brook Medsin
whitney.bushey@stonybrookmedicine.edu
Pwonon: Li / li / li

Michelle Carfagno (Queer)
Elèv Medikal
Renesans Lekòl Medsin
michelle.carfagno@stonybrookmedicine.edu
Pwonon: Li / li / li

Allison Dammann (Queer)
Elèv Medikal
Renesans Lekòl Medsin
allison.dammann@stonybrookmedicine.edu
Pwonon: She/Her/Hers

Rachèl Di Lieto  (Biseksyèl)
T & R Enfimyè II
CT ICR
Stony Brook Medsin
Pwonon: Li / li / li
rachel.dilieto@stonybrookmedicine.edu

Jan Fitzgerald  (Masisi)
Elèv Medikal
Renesans Lekòl Medsin
Pwonon: Li / Li / Li
john.fitzgerald2@stonybrookmedicine.edu

Marie Fleury (Queer)
Chèf Rezidan
Jeneral Operasyon
Stony Brook Medsin
Marie.Fleury@stonybrookmedicine.edu
Pwonon: Li / li / li

Aviance Gaines (Masisi)
T&R 2
Stony Brook Medsin
aviance.gaines@stonybrookmedicine.edu
Pwonon: Li / Li / Li

Adan Gonzalez (Masisi)
Direktè Sante Konpòtman
Sikyatri & Sante Konpòtman
Stony Brook Medsin
Adam.Gonzalez@stonybrookmedicine.edu
Pwonon: Li / Li / Li

Lauren Haas (Madivin)
Asistan Enfimyè
Sal ijans
Stony Brook Medsin
lauren.haas@stonybrookmedicine.edu
Pwonon: Li / li / li

Tracy Hamilton (Madivin)
TH Asistan Sipò ansèyman
Administrasyon Laboratwa
Stony Brook University Hospital
tracy.hamilton@stonybrookmedicine.edu
Pwonon: Li / li / li

Amy Karriker (Masisi)
Direktè Chaplaincy Sèvis
Stony Brook University Hospital
Amy.Karriker@stonybrookmedicine.edu
Pwonon: Li / li / li

Erin Kelly (Biseksyèl)
Registered Nurse
Pedyatri 
Stony Brook University Hospital
erin.kelly2@stonybrookmedicine.edu
Pwonon: Li / li / li

Maranda Kilanowski (Madivin)
Asistan Anplwaye II
CTO 
Stony Brook Medsin
maranda.kilanowski@stonybrookmedicine.edu
Pwonon: Li / li / li

Ryan Kohlmyer (Masisi)
Elèv Medikal
Stony Brook Renaissance School of Medicine
ryan.kohlmyer@stonybrookmedicine.edu
Pwonon: Li/Li

Stephanie Lacrosse (Biseksyèl)
Asistan Direktè
Aksè Pasyan an
Stony Brook University Hospital
Stephanie.Lacrosse@stonybrookmedicine.edu
Pwonon: Li / li / li

Rory Langan (Transfè/Ki pa binè)
PGY1 - Medsin Entèn
Renesans Lekòl Medsin
Pwonon: Li / Li / Li oswa Yo / Yo / Yo

Lexie Lessing (Biseksyèl)
Elèv Medikal
Renesans Lekòl Medsin
Alexie.Lessing@stonybrookmedicine.edu
Pwonon: Li / li / li

Camille Limongellmwen (Madivin/Queer)
Kowòdonatè Swen/Navigatè Pasyan
Edie Windsor Sant Swen Sante
Camille.Limongelli@stonybrookmedicine.edu
Pwonon: Li / li / li

Julia Logan (Queer)
Elèv Medikal
Renesans Lekòl Medsin
Julia.Logan@stonybrookmedicine.edu
Pwonon: Li / li / li

Jodi LoGrippo (Madivin)
Registered Nurse
Sant Kansè Fanmi Phillips
Stony Brook Southampton Lopital
jodi.logrippo@stonybrookmedicine.edu
Pwonon: Li / li / li

Derek Lopez (Masisi)
Asosye II
Aksè Pasyan PT / OT / ST
Southampton Hospital
derek.lopez@stonybrookmedicine.edu
Pwonon: Li / Li / Li

Noely Martinez (Gay / Madivin)
Aksè Kontwòl
sekirite
Stony Brook Medsin
noely.martinez@stonybrookmedicine.edu
Pwonon: Li / li / li

Laura McNamara (Queer)
SB CPMP & ACO Konfòmite Ofisye
Stony Brook Medsin
Laura.McNamara@stonybrookmedicine.edu
Pwonon: Li / li / li

Stephanie Monroy (Madivin)
RN
9 Sid
Stony Brook Medsin
stephanie.monroy@stonybrookmedicine.edu
Pwonon: Li / li / li

Krysti Meyer (pan)
T&R II
RÉSEAU
Stony Brook Medsin
krysti.meyer@stonybrookmedicine.edu
Pwonon: Li / li / li

Sean Moonsammy (Masisi)
Enstriktè nan Operasyon Klinik/Vwa Espesyalize Patolojis Lapawòl-Lang
Depatman Operasyon
Stony Brook University Hospital
Sean.Moonsammy@stonybrookmedicine.edu
Pwonon: Li / Li / Li

Mari O'Rourke (Madivin / Gay)
RN
OB Southampton Lopital 
mary.o'rourke@stonybrookmedicine.edu

Lorraine Peterson (Queer)
Omonye
Swen espirityèl
Stony Brook Medsin
Lorraine.Peterson@gmail.com
Pwonon: Li / li / li

Liza Pine (Queer / Nonbinary)
Elèv Medikal
Swen espirityèl
Renesans Lekòl Medsin
Elizabeth.Pine@stonybrookmedicine.edu
Pwonon: Yo / Yo

Danielle Previti (Madivin)
Sipèvizè Enfimyè Anrejistre 
9S MICR/RCU
Stony Brook Medsin
danielle.previti@stonybrookmedicine.edu
Pwonon: Li / li / li

Cheyenne Rodriguez (Biseksyèl)
T&R II
Spesyalite zo ak misk
Stony Brook Medsin
cheyenne.rodriguez@stonybrookmedicine.edu
Pwonon: Li / li / li

Agnes Romero (Cis / pansexual)
Asosye II
Pt Aksè / Pre Enskripsyon
Southampton Hospital
Agnes.romero1@stonybrookmedicine.edu
Pwonon: Li / li / li

Claire Sanfilippo (Omni)
Grefye Ward
3N
Stony Brook Medsin
Claire.Sanfilippo@stonybrookmedicine.edu
Pwonon: Li/Yo

Jack Scheutzow (Masisi)
Elèv Medikal
Renesans Lekòl Medsin
Jack.Scheutzow@stonybrookmedicine.edu
Pwonon: Li / Li / Li

Jason Schneiderman (Cis Gay Man)
Pwofesè Asistan Rechèch
Depatman Sikyatri ak Sante Konpòtman
Renesans Lekòl Medsin
jason.schneiderman@stonybrookmedicine.edu Pwonon: Li / Li / Li

Stephanie Spano (Cisgender Madivin)
Doktè Rezidan
Dyagnostik / entèvansyonèl radyoloji
Stony Brook Medsin
Stephanie.Spano@stonybrookmedicine.edu
Pwonon: Li / li / li

Annalea Trask (Bi/Queer)
Koòdonatè Pwogram, Prevansyon Kansè an Aksyon
Biwo Sensibilizasyon ak Angajman Kominotè, Stony Brook Cancer Center
annalea.trask@stonybrookmedicine.edu
Pwonon: Li / li / li

Derek Tooker (Masisi)
Sipèvizè
Repons pou ijans
Stony Brook Medsin
derek.tooker@stonybrookmedicine.edu
Pwonon: Li / Li / Li

Ted Uotani (Masisi)
Bezwen Espesyal Kamarad Dantè
Dexter
Stony Brook Medsin
Ted.Uotani@stonybrookmedicine.edu
Pwonon: Li / Li / Li

Kelly Van Ness (Madivin)
Asistan Direktè Enfimyè
Andoskopi ak GI Motility Sèvis
Stony Brook University Hospital
Kelly.Hinlicky@stonybrookmedicine.edu
Pwonon: Li / li / li

Emily Wang (Masisi)
Elèv Medikal
Renesans Lekòl Medsin
Emily.Wang1@stonybrookmedicine.edu
Pwonon: Li / li / li

Carley Weinstein (Masisi)
Sosyal Manadjè Medya / Pwodiktè
Stony Brook Medsin
Carley.Weinstein@stonybrookmedicine.edu
Pwonon: Li / li / li

Dènye Mizajou
07/11/2022