Edie Windsor Sant Swen Sante

Edie Windsor Sant Swen Sante a

182 W. Montauk Hwy. Bldg. B, Suite D, Hampton Bays
Telefòn: (631) 287-5990 
Faks: 631-287-5995

Orè Biwo: Lendi - Vandredi, 8:00 am a 4:00 pm

Sou sant lan

Sant Swen Sante Edie Windsor, ansyen David E. Rogers, MD Center, te bay swen sou East End depi 1994. Misyon nou se bay swen aksesib, konpasyon, ak konplè pou tout manm ak alye nan kominote LGBTQ + ak moun k ap viv. ak VIH. Vizyon nou se bay bon jan kalite sèvis nan yon atmosfè k ap pran swen pandan w ap kenbe konfidansyalite ak respè pou chak pasyan kòm yon moun.

sèvis

Nou espesyalize nan bay sèvis medikal konfidansyèl nan yon anviwònman aksesib, ki pa Peye-jijman ak swen kèlkeswa oryantasyon seksyèl oswa idantite seksyèl ak ekspresyon. Pifò plan asirans prive, Medicare, Medicaid ak ADAP Plus yo aksepte. Sèvis sou-apèl 24 èdtan, 7 jou pa semèn. Anplwaye Sipò Bileng (angle / panyòl ak angle / lang siy).

Pou plis enfòmasyon tanpri vizite sit entènèt nou an nan https://southampton.stonybrookmedicine.edu/services/LGBTQ-and-HIV-healthcare

Doktè Eric Lella
Doktè Eric Lella