Sante seksyèl

Seksyalite, sèks, ak relasyon yo se yon pati enpòtan nan lavi yo. Asosyasyon Sante seksyèl Ameriken an (ASHA) defini Sante seksyèl kòm kapasite pou anbrase epi jwi seksyalite nou pandan tout lavi nou. Dapre ASHA, yo te seksyèlman an sante vle di:

  • Konprann ke seksyalite se yon pati natirèl nan lavi ak enplike nan plis pase konpòtman seksyèl.
  • Rekonèt ak respekte dwa seksyèl nou tout pataje.
  • Gen aksè a enfòmasyon sou sante seksyèl, edikasyon, ak swen.
  • Fè yon efò pou anpeche gwosès ak IST ki pa te vle yo epi chèche swen ak tretman lè sa nesesè.
  • Lè ou kapab fè eksperyans plezi seksyèl, satisfaksyon, ak entimite lè yo vle.
  • Lè ou kapab kominike sou sante seksyèl ak lòt moun ki gen ladan patnè seksyèl ak founisè swen sante yo.

Eksplore resous ki anba yo pou jwenn plis enfòmasyon sou sante seksyèl ak relasyon an sante:

http://www.ashasexualhealth.org/sexual-health/

https://www.thetrevorproject.org/trvr_support_center/sexual-health/

https://sexetc.org

https://amaze.org

https://www.plannedparenthood.org/learn/sex-and-relationships

https://www.impactprogram.org/topics/sex-ed/

https://www.avawomen.com/avaworld/sex-ed-resources/

Gade videyo sa yo pou w aprann plis nan men ekspè Stony Brook Medicine:

Dènye Mizajou
05/22/2024