Sèvis prevansyon VIH

Anplwaye medikal ak sipò nou yo bay swen ki gen pou objaktif pou sispann transmisyon VIH la. Nou bay swen medikal ak sèvis pou sipòte ak ede pasyan nan rete VIH negatif. 

Edikasyon ak tès VIH 

  • Bay VIH pre-tès edikasyon ak konsèy 
  • Ofri Rapid Tès VIH 
  • Ofri VIH post-tès edikasyon ak konsèy 
  • Bay lyen pou swen pou PrEP oswa swen pou VIH 

Pou plis enfòmasyon oswa tès, kontakte:

Espesyalis PrEP
(631) 559-6138 

Clarivet Isidore, Linkage to Care Coordinator
(631) 219-8927

Brenda Shanks, Linkage to Care Coordinator
(631) 219-9174

Se pouwá español


Pre-Ekspozisyon Prophylaxis (PrEP)

  • Anpeche VIH ak yon grenn yon fwa chak jou.
  • Ofri pwojeksyon PrEP pou moun ki gen VIH negatif
  • Medikal jesyon ka bay pasyan ki gen VIH ki negatif sou PrEP
  • Edikasyon kominotè ak kontak
  • Ofri Rapid Tès VIH

Pou plis enfòmasyon, vizite a Sit wèb PrEP oswa kontakte Espesyalis PrEP a, nan (631) 559-6138. Se pouwá español.


Prophylaxis Post-Ekspozisyon (PEP)

PEP bay pwoteksyon ijan apre potansyèlman ekspoze a viris VIH la, men ou dwe aji byen vit. Si ou kwè ou te ekspoze a VIH, pa pran reta epi ale nan Sal ijans ki pi pre w la. Klike la a pou plis enfòmasyon sou PEP nan Depatman Sante Eta New York. 


Pwogram Prevansyon pou adolesan ak jèn adilt

Pwogram prevansyon VIH Medsin Stony Brook la ofri tou de edikasyon ak entèvansyon medikal pou prevansyon VIH. Edikasyon Prevansyon VIH yo bay nan Pwogram Comprehensive Adolescent Gwosès Prevansyon (CAPP) ki sèvi ak prèv ki baze sou pwogramasyon pou adolesan ki gen laj 12 - 21 kòm byen ke atelye pou paran ak moun kap bay swen. Pou plis enfòmasyon, klike isit la.

Dènye Mizajou
01/20/2023