Espirityalite w

Espirityalite vle di diferan bagay pou diferan moun. Li petèt pati nan ou ki chèche epi eksprime siyifikasyon ak objektif. Espirityalite se fason ou fè eksperyans moman sa a, relasyon ak lòt moun, anviwònman ou, enpòtan oswa sakre, ak fason ou pran swen tèt ou. Kèlkeswa laj ou genyen, konesans espirityèl ak relijye yo se verite enpòtan nan lavi moun. Espirityalite anglobe rechèch yon moun pou siyifikasyon ak objektif ak sans koneksyon ak pwòp tèt ou, lòt moun, lanati, ak mond lan pi laj. Li ka gen ladan l yon sans sakre, egzistans divin, oswa sa ki pa ka konprann konplètman. Ou ka pratike sante espirityèl poukont ou oswa ak lòt moun, epi li ka fè eksperyans nan moman enpòtan tankou nesans, soti, grenpe yon mòn, travèse yon dezè, koute mizik, gade yon solèy kouche, oswa rete.

Resous espirityèl mwen yo

Dènye Mizajou
06/24/2022