Sipò Fanmi Ou

Sipò nan men moun ou renmen yo esansyèl pou sante ak byennèt. Sipò ka vini sou plizyè fòm. Sa enkli fanmi byolojik, fanmi yo chwazi, lekòl, zanmi, founisè swen sante ak lòt moun nan kominote a. Li enpòtan pou jwenn sipò ou pou ede w navige vwayaj LGBTQ* ou a.     

  • Paran yo sipòte enfòmasyon
  • Granparan k ap fè fas ak pitit pitit LGBTQ yo
  • PFLAG se premye ak pi gwo òganizasyon pou moun madivin, masisi, biseksyèl, transganr, ak ki moun (LGBTQ+), paran yo ak fanmi yo, ak alye yo.
  • Pwojè Akseptasyon Fanmi® - Resous Jèn ak Fanmi LGBTQ pou Diminye Risk Sante Mantal ak Pwomove Byennèt
  • AFIME - Rekonèt wòl trè enpòtan ke fanmi jwe nan lavi moun madivin, masisi, biseksyèl, ak transganr (LGBT), yon kantite sikològ te fòme AFFIRM: Sikològ ki afime fanmi madivin, masisi, biseksyèl, ak transganr yo. 
Dènye Mizajou
06/24/2022