Planifikasyon pou inevitab ak inatandi

Vin pi gran ka difisil pou tout granmoun. Pou moun LGBTQ*, gen konsiderasyon inik lè li rive aje. Pou egzanp, jwenn yon kominote kote ou ka kontinye vin pwòp tèt ou ak santi w an sekirite. Anplis de sa, li enpòtan pou w planifye avni w enkli konprann dwa w, asire w ke volonte w yo konnen epi asire w ke ou menm ak moun ou renmen yo pwoteje.,/p>

Jwenn yon kote ki an sekirite pou aje

Moun ki pi gran LGBTQ* yo ka pè pou yo “tounen nan klozèt la” pandan yo gen laj paske yo pa kapab jwenn opsyon kominote rezidansyèl LGBTQ* ki enkli ladan li. Kòm anpil granmoun LGBTQ* ki pi gran yo ka separe ak fanmi yo, sa mete moun LGBTQ* yo nan yon dezavantaj klè lè y ap chèche oswa bezwen swen alontèm. Tcheke resous sa yo pou jwenn opsyon swen alontèm ki an sekirite ak akeyan:

Testaman vivan ak Pwokirè (POA)

Testaman vivan: Yon deklarasyon ekri ki detaye ki kalite swen ou vle (oswa ou pa vle) si ou vin pa kapab pale pou tèt ou. Pi souvan yo rele dokiman sa a yon testaman vivan, menmsi li ka gen yon lòt non. Yon testaman vivan pa gen okenn relasyon ak testaman konvansyonèl la oswa konfyans vivan yo itilize pou kite pwopriyete nan lanmò; se entèdi yon kote pou eple preferans swen sante ou.

Ou ka sèvi ak testaman vivan ou pou di otan ou vle sou kalite swen sante ou vle resevwa. Sa a se yon resous enpòtan pou patnè w la, fanmi w ak/oswa founisè swen sante w yo konnen sa w vle. Pandan w ap laj, testaman k ap viv ou a ta dwe kenbe nan yon kote li te ye ak evidan, kote li ka fasil jwenn.

POA pou Swen Sante: Li rekòmande ke ou nonmen yon moun ou fè konfyans kòm ajan swen sante ou (pafwa yo rele yon prokurasyon swen sante, oswa ranplasan). Moun sa a pral kapab pran nenpòt desizyon ki nesesè sou swen sante pou ou epi wè doktè ak lòt founisè swen sante yo ba ou kalite swen ou vle resevwa. Sa enpòtan anpil, sitou si w pa nan yon sendika ki rekonèt legalman epi ou ta renmen fè patnè w la pran desizyon sa yo.

Deklarasyon Dwa Pasyan an

Nan Stony Brook Medicine, nou kwè nan konesans pasyan ak otonòm. Li enpòtan pou w konnen dwa w antanke pasyan. Tanpri revize enfòmasyon enpòtan sou dwa w kòm yon pasyan isit la: Antre lyen sa a https://www.stonybrookmedicine.edu/patientcare/knowyourrights

Si w bezwen asistans legal, ou ta ka konsidere revize resous Lambda Legal bay. Te fonde an 1973, Lambda Legal se pi ansyen ak pi gwo òganizasyon legal nasyonal ki gen misyon se reyalize tout rekonesans dwa sivil madivin, gason masisi, biseksyèl, moun transganr ak tout moun k ap viv ak VIH atravè litij enpak, edikasyon ak travay politik piblik.

Dènye Mizajou
06/24/2022