Ki pi gran granmoun

Kounye a genyen anviwon 3 milyon adilt LGBTQ* ki gen plis pase 50 lane k ap viv Ozetazini Popilasyon granmoun LGBTQ* ki pi gran yo espere ap grandi a anviwon 7 milyon adilt pa 2030. Granmoun LGBTQ* ki gen diferans nan sante nan kat domèn jeneral: aksè a swen sante. ; VIH/SIDA; Sante mantal; ak kondisyon fizik kwonik. Granmoun transganr ki pi gran yo gen plis risk toujou paske gen ti done sou aje, maladi, ak lonjevite nan kominote sa a. Pou kèk moun ki transganr, itilizasyon òmòn alontèm ka kominike avèk yon kò ki aje ak pwoblèm sante ak medikaman ki gen rapò ak yon fason ke pifò founisè swen sante pa konnen oswa konprann. An jeneral, granmoun aje LGBTQ* yo fè fas a yon pakèt diferans nan sante fizik ke gouvènman yo oswa founisè swen sante yo jeneralman pa regle. Stony Brook Medicine fè efò pou konbat disparite sa yo epi vin yon kote kote granmoun aje LGBTQ* ka jwenn bon jan kalite swen.

Pa yon lòt dezyèm - fim

Dènye Mizajou
06/24/2022