Konferans Sante transganr

Stony Brook Medicine te kontan òganize yon konferans vityèl pou kominote a pou aprann sou nouvo òf eksitan pou kominote transganr yo. Aprann plis sou swen afime sèks, kisa ki nouvo sou rechèch la, ak kijan stony brook ap adrese bezwen kanpis li yo ak kominote ki antoure.

Tcheke prezantasyon ki anba yo:

Sèks ki afime Swen

Vwayaj Yon Fanmi

Nòt kle adrès pa Dr Jack Turban: Mizajou rechèch sou sante mantal pou jèn yo

Abòde bezwen LGBTQ nan Stony Brook Medicine