Kontakte Nou

Komite LGBTQ
LGBTQ * Komite Chèz ki fèt: Rose Cardin, MSN, RN - Allison Eliscu, MD, FAAP - Adam Gonzalez, PhD

HealthConnect®

Asistans telefòn Stony Brook Medikaman an, HealthConnect®, (631) 444-4000, gen anplwaye enfimyè ki anrejistre ak lòt pwofesyonèl swen sante yo. Nan Kansè Helpline, (800) 862-2215, gen yon enfimyè onkoloji ki disponib pou reponn kesyon ou yo epi ede konekte ou avèk yon doktè. Doc-a-Doc® (800) MDS-3322, se doktè nou yo nan liy referans doktè.

Rete konekte!

Enskri pou Lis Kominote Stony Brook Medicine LGBTQ* pou resevwa mizajou okazyonèl imel sou evènman, resous, ak sèvis afimasyon pou kominote LGBTQ* la.

LGBTQ * Komite

Rose Cardin, MSN RN
Rose.Cardin@stonybrookmedicine.edu

Dènye Mizajou
06/03/2024