Adolesans se yon tan nan lavi ki karakterize pa devlopman fizik, mantal ak sikososyal pwofon. Li kapab yon moman konfizyon ak defi pou adolesan yo ak paran yo. Sepandan, li se tou yon tan pou moun yo vin pi endepandan, devlope idantite pwòp tèt yo ak kreye abitid ki an sante pou tout lavi yo. Paj sa a fèt pou satisfè bezwen espesifik adolesan/jenn adilt manm kominote LGBTQ* la.

Tcheke videyo sa a nan TEEN LINE sou adolesan ki dekri istwa pèsonèl yo ak eksperyans yo

Dènye Mizajou
06/24/2022