Sèks: biyolojik gason / fi / entèsekèl ki baze sou ògàn repwodiktif ak jeni

Idantite Sèks: santiman pwòp ou a, sans entèn pou yo te moun, fanm oswa nan-ant. Ka chanje sou tan

Sèks ekspresyon: manifestasyon ekstèn sèks - non moun, pwonon, rad, koup, elatriye.

Oryantasyon seksyèl: refere a atraksyon fizik, amoure ak / oswa emosyonèl

 • Gay: Dekri yon moun ki atire yon moun ki gen menm sèks
 • Madivin: Dekri yon fanm ki atire ak lòt fanm
 • Etewoseksyèl / Dwat: Dekri yon moun ki atire yon moun ki gen yon sèks diferan
 • Bisèksuèl (bi): Dekri yon moun ki atire moun ki gen sèks miltip
 • Aseksyèl: Dekri yon moun ki pa fè eksperyans atraksyon seksyèl
 • Queer: Gen kèk ki itilize pou dekri yon moun ki gen oryantasyon seksyèl pa sèlman dwat; itilize tou pou dekri idantite seksyèl. Sèvi ak tèm sa a ka pi akseptab men toujou tcheke ak lòt moun yo wè ki tèm yo prefere.

Vini soti: Pwolonje pwosesis pou aksepte tèt li ak divilgasyon idantite yon moun bay lòt moun. Diferan degre nan outness.

Transganan: Moun ki gen idantite seksyèl ak / oswa ekspresyon sèks diferan de sa ki tipikman ki asosye ak sèks yo yo te asiyen nan nesans la.

 • Fi a gason (Transganr Gason / Trans Man) - Fi nan nesans, idantifye kòm gason
 • Gason rive fi (Transgen: Fi / Trans fanm) - Gason lè li fèt, idantifye kòm fi
 • Nonbinary: moun ki gen idantite seksyèl pa sèlman gason oubyen fi
 • Sèks karaktè: Gen kèk ki itilize pou dekri yon moun ki gen sèks pa sèlman gason oswa fi.

Cis-sèks: yon tèm pou moun ki gen idantite seksyèl matche ak sèks la yo te asiyen nan nesans la.

Tranzisyon: Zak la pou chanje ekspresyon sèks yon sèl la matche ak idantite seksyèl yo

 • Chanje kwafur oswa rad
 • Chanje non ak itilize pwonon
 • Chanje non / sèks sou dokiman legal yo
 • Masculinizing ak Feminizing ormòn
 • Operasyon konfimasyon sèks (evite tèm chanjman nan sèks)