Founisè Swen Sante

Nan Stony Brook Medsin, tout founisè nou yo ofri swen sante ekitab a tout pasyan nou yo nan yon anviwònman akeyan, ki gen ladan moun ki idantifye kòm LGBTQ *.

Anplis de sa, founisè swen sante chwazi isit la nan Stony Brook pwòp tèt ou idantifye kòm ki gen eksperyans k ap travay ak pedyatrik adolesan, ak adilt LGBTQ * moun satisfè bezwen swen sante espesifik yo.