Founisè pa espesyalite

Yon anviwònman akeyan makonnen ak bon jan kalite swen ...

Soti nan adolesans rive nan laj granmoun, Stony Brook Medicine konsantre sou bezwen kominote LGBTQ* kòm lidè egalite sante, fondasyon Kanpay Dwa Moun yo deziyen. Misyon nou se ofri w swen klas mondyal, konpasyon, ak respè ki rekonèt ak selebre diyite tout moun, amelyore pwosesis gerizon an, ansanm ak ankouraje kominote, byennèt, ak yon anviwònman ouvè ak enklizif pou madivin, masisi, biseksyèl. , Pasyan transganr, Queer (LGBTQ*), pwofesè, k ap fòme, anplwaye ak pi gwo kominote a.

Nan Stony Brook Medicine, ou resevwa: 

 Aprann sou Founisè nou yo pa espesyalite isit la:

Nan Stony Brook Medicine, tout sa nou fè se tout pou ou.

Dènye Mizajou
06/24/2022