Lidè Egalite Sante

Stony Brook Medicine ak Stony Brook Southampton Hospital te re-deziyen kòm "Lidè nan Egalite Swen Sante LGBTQ" pa Fondasyon Kanpay Dwa Moun (HRC) pou 2022-2024. Stony Brook Eastern Long Island Hospital te rejwenn nou kòm yon "Lidè nan Egalite Swen Sante LGBTQ" pa Fondasyon Kanpay Dwa Moun (HRC) pou 2022-2024. HRC se pi gwo òganizasyon nasyonal pou dwa sivil madivin, masisi, biseksyèl, transganr ak keer. Sitiyasyon Lidè Egalite Swen Sante se yon deziyasyon konpetitif ki mande pou etablisman yo satisfè kritè strik nan senk domèn: Non-Diskriminasyon ak Fòmasyon Anplwaye; Sèvis ak Sipò pou Pasyan; Benefis ak Règleman Anplwaye; Angajman Pasyan ak Kominote; ak Sitwayènte Responsab. Stony Brook jwenn deziyasyon sa a ta montre plis angajman nou pou bay bon jan kalite, swen ekitab a tout pasyan nan Konte Suffolk. Nou kontan anpil pou nou kapab bay kominote nou an sa a.

Pou plis enfòmasyon vizite: https://www.hrc.org/hei

LGBTQ+ Lidè Egalite Swen Sante

Dènye Mizajou
09 / 09 / 2022