Lidè Egalite Sante

Stony Brook Medsin te nonmen yon "Lidè nan LGBTQ Swen Sante Egalite" pa Fondasyon Dwa Moun (HRC) Fondasyon pou 2020-2022. HRC se pi gwo madivin nasyonal, masisi, biseksyèl, transganr ak kew dwa sivil òganizasyon an. Estati lidè egalite Swen Sante se yon deziyasyon konpetitif ki mande pou fasilite yo satisfè kritè strik nan senk zòn: ki pa Peye-Diskriminasyon ak Fòmasyon Anplwaye; Sèvis Pasyan ak Sipò; Benefis ak Règleman Anplwaye yo; Angajman Pasyan ak Kominote; ak Sitwayènte Responsab. Stony Brook pran deziyasyon sa a ta plis demontre angajman nou yo bay bon jan kalite, swen ekitab nan tout pasyan nan Konte Suffolk. Nou kontan pou kapab bay kominote nou sa.

Pou plis enfòmasyon vizite: https://www.hrc.org/hei

LGBTQ+ Lidè Egalite Swen Sante